USS Cooperstown

14 sierp­nia w stoczni Fincantieri Marinette Marine w Marinette odbyła się uro­czy­stość poło­że­nia stępki pod wie­lo­za­da­niowy okręt wojenny USS Cooperstown, który będzie dwu­na­stym przed­sta­wi­cie­lem typu Freedom w US Navy. Okręt został zamó­wiony 29 grud­nia 2010 roku i będzie pierw­szą jed­nostką nazwaną na cześć Cooperstown. Do służby wej­dzie około 2022 roku i według obec­nych pla­nów trafi do jed­nej z baz na wschod­nim […]

17 sierpnia, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.