Ustawa

Prezydent podpisał ustawę zmieniającą grę w sektorze rybołówstwa! Polska stawia na zrównoważony rozwój i proekologiczne standardy.

13 lipca, 2023

Kamerun przyjął ustawę o zwalczaniu piractwa i ogólnym bezpieczeństwie żeglugi morskiej na swoich wodach terytorialnych.

2 stycznia, 2023

Sejm znowelizował ustawę o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która zakłada wprowadzenie przepisów poprawiających warunki inwestycyjne dla projektów morskich farm wiatrowych.

2 grudnia, 2022

Wchodząca w życie ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych wyznacza ramy prawne do rozwoju farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

20 maja, 2021

Rząd do końca I kwartału planuje przyjąć uchwałę ws. lokalizacji w terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w morskim Porcie Gdynia - wynika z Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

22 marca, 2021

Wchodzi w życie ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która zawiera ramy regulacyjne dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku.

18 lutego, 2021

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności pozytywnie zaopiniowała we wtorek właściwe zakresowi jej działania części ustawy budżetowej na 2021 r. Pozytywna opinia zostanie teraz przedstawiona senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

5 stycznia, 2021

Sejm przyjął w czwartek ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, wprowadzając do niej jedynie drobne poprawki. Ustawa trafi teraz do Senatu.

17 grudnia, 2020

Rządowy projekt ustawy o promowaniu energii z farm wiatrowych na morzu oraz zmiany w przepisach administracyjnych i karnych to punkty, które znalazły się w porządku drugiego dnia posiedzenia Sejmu.

16 grudnia, 2020

Sejmowa Komisja Energii, Klimatu i Aktywów wprowadziła jedynie drobne poprawki do rządowego projektu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. W dniu dzisiejszym projekt trafi do II czytania w Sejmie.

16 grudnia, 2020
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.