Podpisane 4 kwietnia 2017 roku porozumienie międzyrządowe Francji i Cypru które zaczęło obowiązywać 1 sierpnia ma istotne znaczenie dla sytuacji politycznej we wschodniej części morza Śródziemnego.

Głównymi obszarami współpracy obu krajów mają być polityka bezpieczeństwa i energetyka a w szczególności eksploatacja złóż gazu ziemnego leżących w cypryjskiej wyłącznej strefie ekonomicznej (CEEZ).Dodatkowo oba kraje mają współpracować w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa na morzu, zapobiegania i rozwiązywania sytuacji kryzysowych, zwalczania terroryzmu i piractwa. W dziedzinie militarnej współpraca ma polegać na wspólnych ćwiczeniach sił zbrojnych, szkoleniu personelu i współpracy w zakresie technologii zbrojeniowych. Ich przejawem ma być udostępnienie cypryjskich baz jednostkom Marine Nationale a w szczególności zgoda na wykorzystanie portu w Limassol. W tym celu planowana jest rozbudowa bazy wojennej w tym porcie. Francuskie okręty mają wesprzeć Cypryjczyków w zakresie patrolowania cypryjskich obszarów morskich co ma szczególne znaczenie w obliczu konfliktu z turecką Republiką Cypru Północnego wspieraną przez Turcję. Wsparcie francuskie dla Cypru wpisuje się zatem w zaognione ostatnio stosunki turecko-francuskie. Nie jest też wykluczone zamówienie przez Cypr okrętów wojennych produkcji francuskich stoczni.

Porozumienie Cypru  i Francji jest kolejną umową międzypaństwową w regionie podpisaną ostatnio a spowodowaną zwiększoną turecką presją polityczną i wojskową. Ostatnio umowę o delimitacji EEZ zawarły Grecja i Egipt również czujące się zagrożone turecką aktywnością w regionie.

Podpis: Tomasz Witkiewicz