Czas pandemii to sprawdzian dla wszystkich – niezależnie od życiowej roli.  Zarówno szef, rodzic, jak i pracownik powinni pamiętać, że obok decyzji podejmowanych na najwyższym szczeblu i centralnie sterowanych programów pomocowych, wiele zależy od nich samych. Postawa i podejmowane decyzje mają decydujący wpływ na przetrwanie i kondycję biznesu w przyszłości – dlatego należy postępować planowo i racjonalnie. Poniżej przedstawiamy 5 najważniejszych zasad, jak postępować, by przetrwać w czasie kryzysu.

  1. KAŻDY DZIEŃ MA ZNACZENIE

Zarówno dla rozwoju człowieka, jak i firmy, najgroźniejsza jest stagnacja. Dlatego nie powinno się czekać – w czasie kryzysu należy reagować dynamicznie – nadawać priorytety działaniom, zmieniać harmonogramy, rozmawiać z dostawcami, negocjować terminy, przesuwać kampanie reklamowe czy ograniczać wybrane aktywności.

  1. ROZMAWIAJ Z KLIENTAMI

Poinformuj swoich odbiorców o wszystkich działaniach podjętych w reakcji na kryzys. Pokaż, że nie jesteś bierny i wiesz, jak prowadzić biznes również w trudnych warunkach. Przekaż wprost, jak kryzys wpływa na kondycję firmy, a w konsekwencji – na klientów, oferowane produkty i serwis.

„Powiedzenie, że świat jaki znaliśmy do tej pory, nie wróci, staje się powoli truizmem. Niewiele jednak mówimy o tym, jak się otrząsnąć i co robić by przetrwać, a tym będzie w decydować jak szybko biznes nauczy się na nowo rozumieć dotychczasowych partnerów biznesowych i społecznych. Stare tory oraz utarte schematy prowadzą donikąd, teraz liczy się czas reakcji i zwarcie szeregów w organizacji”powiedział Michał Szapiro, Prezes SZAPIRO PR.

  1. POSTAW NA KOMUNIKACJĘ WEWNĘTRZNĄ

Pracownicy nie odpowiadają za kryzys, jednak to od nich zależy w dużej mierze powodzenie biznesu Nie zostawiaj ich samych w trudnych chwilach. Komunikuj jasno i transparentnie, również o potencjalnych kłopotach. Niedopowiedzenia rodzą plotki, które negatywnie wpływają na pracę i jej atmosferę.

  1. ZINTEGRUJ SIĘ Z LOKALNĄ SPOŁECZNOSCIĄ

Niezależnie od skali biznesu, pamiętaj o najbliższym otoczeniu. Postaw na lokalnych dostawców i potrzebach społeczności. Jeśli możesz, pomagaj i wspieraj – takie działania przynoszą efekty zarówno teraz, jak i w przyszłości.

 „Spółki wysoko wyspecjalizowane oraz te działające na rynkach regulowanych będą również musiały odnaleźć się na nowo w rzeczywistości. Łańcuchy dostaw pękają na naszych oczach, a to oznacza, że często układane przez ostatnie pięć, dziesięć czy nawet piętnaście lat relacje biznesowe pozostaną tylko mrzonką. Szybka reakcja i nietracenie oddechu pomogą”- powiedziała Sylwia Kuligowska, Właściciel SCOPE Public Relations.

  1. ZAWSZE MÓW PRAWDĘ

Czas pandemii sprzyja propagandzie i publikowaniu fałszywych informacji. Media weryfikują informację, jednak platformy społecznościowe często przekazują sensacje i półprawdy. Uważaj na fałszywe informacje – skup się na faktach; eliminuj komunikaty i źródła informacji podgrzewające atmosferę, namawiające do nieracjonalnego zachowania, silnie opiniujące.  Weryfikuj ekspertów.

Podpis: SK