Foto. 8 FOW

Wykonywanie zadań obrony przeciwminowej – trałowanie, poszukiwanie, wykrywanie i niszczenie zagród minowych oraz obrona przeciwminowa zespołów okrętów na przejściu morzem to jedne z wielu zadań, które już od 55 lat realizują siły 12. Dywizjonu Trałowców. W poniedziałek, 1 czerwca, dywizjon obchodzi 55. rocznicę swojego istnienia. Z okazji święta jednostki na okrętach dywizjonu podniesiona została wielka gala banderowa.

12. „Woliński” Dywizjon Trałowców jest  oddziałem taktycznym 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Posiada w swoim składzie okręty przeznaczone do wykonywania zadań minowych i obrony przeciwminowej. Oprócz dwunastu trałowców projektu 207P w skład dywizjonu wchodzą również pomocnicze jednostki pływające do zabezpieczenia pływania jednostek Flotylli, świadczenia usług portowych oraz zabezpieczenia szkolenia okrętów na morzu, a także Grupa Nurków Minerów, której zadaniem jest m.in. oczyszczanie akwenów morskich oraz śródlądowych z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.
„Dzisiejsza rocznica to czas szczególny, pełen podsumowań, ocen i analiz, a także okazja do uczczenia dotychczasowego dorobku dywizjonu, kultywowania marynarskiej tradycji oraz wspomnienia tych, którzy swoją pasją do morza i zaangażowaniem na przestrzeni minionych lat tworzyli tę jednostkę, przystosowali do nowych wyzwań i współczesnych zadań, w jej szeregach służyli i dla niej pracowali. Dziękuję wszystkim za rzetelną służbę i pracę wymagającą wiele poświęcenia ofiarności i osobistych wyrzeczeń. Wyrazy szacunku kieruję do żołnierzy rezerwy, wyrażam wdzięczność za wytrwałość podczas pełnienia służby w 12. Wolińskim Dywizjonie Trałowców. Niech każdy z Nas przysparza jak najwięcej chwały naszemu dywizjonowi.” – tymi słowami podziękował wszystkim marynarzom dowódca 12. dTR komandor porucznik Robert Lisowski.
Ze względu na obowiązujący stan epidemii i rozprzestrzenianie się koronawirusa, a przede wszystkim mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo uroczystości rocznicowe nie odbyły się w tradycyjny, marynarski sposób, a wszystkie oficjalne obchody święta dywizjonu zostały odwołane.
                                                                                                   ***
12. Dywizjon Trałowców Bazowych sformowany został 1 czerwca 1965 roku, na mocy rozkazu dowódcy 8.Flotylli Obrony Wybrzeża. Proces tworzenia dywizjonu trwał do 5 września 1969 roku, kiedy w skład jednostki wcielono czwartą, ostatnią grupę okrętów projektu 254. W trakcie istnienia dywizjon przeżył wiele zmian organizacyjnych. We wrześniu 1988 roku w skład dywizjonu wcielono Grupę Płetwonurków Minerów. 1 marca 1994 roku na mocy rozkazu dowódcy Marynarki Wojennej nazwę jednostki zmieniono na 12. Dywizjon Trałowców, a 1 czerwca 1996 roku decyzją ministra Obrony Narodowej dywizjon przyjął wyróżniającą nazwę „Woliński”.
W swojej historii dywizjon brał udział we wszystkich ważniejszych ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych. Wykonał wiele zadań bojowych i specjalnych. Okręty prowadziły dyżury bojowe, graniczne i ratownicze oraz uczestniczyły w akcjach ratowania życia na morzu, a także w ochronie Polskiej Strefy Rybołówstwa Morskiego. Okręty dywizjonu reprezentowały polską banderę w niezliczonej ilości portów zagranicznych.
Źródło: 8 FOW