Fot. 8. FOW

Wykonywanie zadań obrony przeciwminowej – trałowanie, poszukiwanie, wykrywanie i niszczenie zagród minowych oraz obrona przeciwminowa zespołów okrętów na przejściu morzem to jedne z wielu zadań, które już od 56 lat realizują siły 12. Dywizjonu Trałowców. We wtorek, 1 czerwca, dywizjon obchodzi 56. rocznicę swojego istnienia. Z okazji święta jednostki na okrętach dywizjonu podniesiona została wielka gala banderowa.

12. „Woliński” Dywizjon Trałowców jest oddziałem taktycznym 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Posiada w swoim składzie okręty przeznaczone do wykonywania zadań minowych i obrony przeciwminowej. Oprócz dwunastu trałowców projektu 207P w skład dywizjonu wchodzą również pomocnicze jednostki pływające do zabezpieczenia pływania jednostek Flotylli, świadczenia usług portowych oraz zabezpieczenia szkolenia okrętów na morzu, a także Grupa Nurków Minerów, której zadaniem jest m.in. oczyszczanie akwenów morskich oraz śródlądowych z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.

12. Woliński Dywizjon Trałowców zapisał się na kartach historii bogatą tradycją, bohaterskimi postawami i codzienną sumienną służbą kilku pokoleń marynarzy. Miłość do morza oraz profesjonalizm żołnierzy dywizjonu widoczne są w codziennej służbie. Dzisiejsza rocznica przypada w szczególnym dla nas czasie. Kryzys epidemiczny pokazał jak istotną rolę w systemie bezpieczeństwa państwa odgrywają Siły Zbrojne. Gotowość żołnierzy do niesienia realnej pomocy lokalnej społeczności wpisuje się w etos służby Polskiego Żołnierza. Profesjonalizm oraz umiejętności, jakimi wykazują się żołnierze dywizjonu, przyczyniły się do uzyskania przez Grupę Nurków Minerów tytułu Honorowego „Przodujący pododdział Marynarki Wojennej”.

Gratuluję uzyskania wysokich wyników w trakcie realizacji ćwiczeń i zadań na morzu, a także w czasie wypełniania swoich codziennych obowiązków. Dziękuję wszystkim za rzetelną służbę i pracę wymagającą wiele poświęcenia, ofiarności i osobistych wyrzeczeń.” – tymi słowami podziękował wszystkim marynarzom dowódca 12. Dywizjonu Trałowców komandor porucznik Robert Lisowski. 

12. Dywizjon Trałowców Bazowych sformowany został 1 czerwca 1965 roku, na mocy rozkazu dowódcy 8.Flotylli Obrony Wybrzeża. Proces tworzenia dywizjonu trwał do 5 września 1969 roku, kiedy w skład jednostki wcielono czwartą, ostatnią grupę okrętów projektu 254. W trakcie istnienia dywizjon przeżył wiele zmian organizacyjnych. We wrześniu 1988 roku w skład dywizjonu wcielono Grupę Płetwonurków Minerów. 1 marca 1994 roku na mocy rozkazu dowódcy Marynarki Wojennej nazwę jednostki zmieniono na 12. Dywizjon Trałowców, a 1 czerwca 1996 roku decyzją ministra Obrony Narodowej dywizjon przyjął wyróżniającą nazwę „Woliński”.

W swojej historii dywizjon brał udział we wszystkich ważniejszych ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych. Wykonał wiele zadań bojowych i specjalnych. Okręty prowadziły dyżury bojowe, graniczne i ratownicze oraz uczestniczyły w akcjach ratowania życia na morzu, a także w ochronie Polskiej Strefy Rybołówstwa Morskiego. Okręty dywizjonu reprezentowały polską banderę w niezliczonej ilości portów zagranicznych.

3d2a8140
3d2a8206
3d2a8096
3d2a8064
3d2a8180
3d2a8047
3d2a8066
3d2a8193
3d2a8132
3d2a8101
3d2a8049
3d2a8074
3d2a8087
3d2a8140 3d2a8206 3d2a8096 3d2a8064 3d2a8180 3d2a8047 3d2a8066 3d2a8193 3d2a8132 3d2a8101 3d2a8049 3d2a8074 3d2a8087

Źródło: 8. FOW