Łączna wartość dofinansowania z unijnych projektów CEF na rozwój polskich portów morskich to ponad 800 mln euro, z czego na porty w Gdyni i Gdańsku przypada około 583 mln euro – poinformowała wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Zielińska.

Kluczowe dla portów inwestycje są realizowane z dużym wsparciem unijnym z programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).

„Inwestycje w infrastrukturę dostępu do portów od strony morza i lądu zwiększą ich konkurencyjność” – powiedziała wiceminister Małgorzata Zielińska.

„W ramach programu Infrastruktura i Środowisko dotychczas podpisano 10 umów na projekty morskie o całkowitej wartości ponad 3,9 mld  złotych, z czego dofinansowanie unijne wyniesie ponad 3 mld złotych” – dodała.

Perspektywy rozwoju oraz diagnoza obecnej sytuacji trójmiejskich portów to tematy poruszane podczas konferencji „Uwarunkowania rozwojowe portów Gdańska i Gdyni”. Podczas wydarzenia wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Zielińska poruszyła kwestię wsparcia transportu morskiego ze środków unijnych.

Łączna wartość inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych w obecnej perspektywie w porcie Gdańsk wynosi 1,67 mld złotych, natomiast w porcie Gdynia jest to kwota 2,9 mld złotych.

Wiceminister Zielińska mówiła również o finansowaniu  portów morskich w nowej perspektywie finansowej.

„Planujemy podobne kierunki wsparcia z funduszy unijnych. Prowadzić one będą do dostosowania portów morskich do potrzeb rynkowych związanych ze światowymi trendami w zakresie przewozu towarów drogą morską, a także służących ochronie środowiska” – zaznaczyła.

Konferencję zorganizowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku wraz z partnerami, organizacją „Pracodawcy Pomorza” oraz NSZZ „Solidarność” Region Gdański.

Podpis   ER