7 maja br. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że wpłynął do niego wniosek w sprawie przejęcia przez Agencję Rozwoju Przemysłu kontroli nad spółką GSG Towers. To kolejny etap uruchomionej już procedury nabycia przez ARP Stoczni Gdańsk oraz GSG Towers.

W informacji opublikowanej przez UOKiK czytamy, że wniosek dotyczy przejęcia przez Agencję Rozwoju przemysłu wyłącznej kontroli nad GSG Towers oraz pośredniej kontroli nad  spółką GSG Service, która należy do GSG Towers.

Obecnie Agencja Rozwoju Przemysłu posiada 50 proc. udziałów w spółce GSG Towers. ARP chce za pośrednictwem jednej ze swoich spółek zależnych nabyć pozostałych 50 proc. udziałów od Gdańsk Shipyard Group. Wówczas ARP będzie sprawowała nad GSG Towers wyłączną kontrolę. Z kolei jedynym akcjonariuszem Agencji Rozwoju Przemysłu jest Skarb Państwa.

Polska Agencja Prasowa, która jako pierwsza poinformowała o złożeniu przez ARP wniosku do UOKiK, przytacza wypowiedź jednego z przedstawicieli Agencji Rozwoju Przemysłu. Według niego, rozpatrzenie wniosku może zająć urzędnikom około kilku tygodni.

ARP przekazała Polskiej Agencji Prasowej, że w przypadku nabycia akcji Stoczni Gdańsk (która obecnie również należy do Gdańsk Shipyard Group) złożenie wniosku do UOKiK nie jest konieczne.

Jak już pisaliśmy na Portalu Stoczniowym, Agencja Rozwoju Przemysłu pod koniec marca br. ogłosiła, że zakończono pierwszy etap negocjacji z Gdańsk Shipyard Group, należącej do ukraińskiego inwestora. Ustalono wówczas główne warunki finansowe przyszłej transakcji oraz harmonogram dalszych kroków.

Następnie, w kwietniu br., zakręciła się karuzela kadrowa w Stoczni Gdańsk oraz spółce GSG Towers. Zmienił się skład zarządów, który od momentu wprowadzania zmian jest tożsamy w obu firmach. Funkcję prezesa zarządu pełni w nich Marcin Stojek.

Aktualnie ok. 81,05 procent akcji Stoczni Gdańsk S.A. należy do Gdańsk Shipyard Group, która jest kontrolowana przez ukraińskiego inwestora. Pozostałe 18,95 procent akcji posiada ARP. W spółce GSG Towers Sp. z o.o., ARP i GSG mają po 50 procent udziałów. W obu spółkach kontrola operacyjna należy do ukraińskiego inwestora. W Stoczni Gdańsk zatrudnionych jest obecnie ok.140 osób, a w GSG Towers ok. 430 osób.

łp