Zostańcie w domu, apeluje Akademia Marynarki Wojennej.

Aby zminimalizować ryzyko zarażenia się koronawirusem, musimy ograniczyć przemieszczanie się. Tu rozwiązaniem jest po prostu pozostanie w domu. O to apelujemy i prosimy wszystkich. W uczelni zostały wprowadzone liczne obostrzenia. Między innymi do pracy przyjeżdża minimalna ilość kadry i pracowników niezbędna do zapewnienia funkcjonowania AMW. Natomiast podchorążowie nie mogą opuszczać terenu uczelni. W ten sposób jak najdłużej chcemy utrzymywać gotowość do podjęcia działań i pomocy społeczeństwu. Obecnie 18 podchorążych wspiera działania 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. My trzymamy wachtę. Wy zostańcie w domach!

Z marynarskim pozdrowieniem

Źródło: AMW