W czwartek, 9 września br., saperzy 43. Batalionu Saperów FOW z Rozewia podjęli i zabezpieczyli 100 kg bombę lotniczą z okresu II wojny światowej. Niewybuch został odnaleziony podczas prac w Porcie Gdynia. Zostanie zdetonowany na poligonie w Strzepczu.
Bomba lotnicza została odkryta około godz. 08:00 podczas rozbudowy nabrzeża w Porcie Gdynia. O zdarzeniu została powiadomiona policja. Następnie policja zaalarmowała służby operacyjne Marynarki Wojennej (3. Flotylla Okrętów w Gdyni). Na miejsce skierowany został 36. partol saperski z 43. Batalionu Saperów FOW z Rozewia, który po przybyciu na miejsce zidentyfikował niewybuch jako bombę lotniczą z okresu II wojny światowej. W związku z zagrożeniem wybuchu ewakuowano około 300 pracowników portu. Saperzy podjęli i zabezpieczyli niewybuch. Zostanie on unieszkodliwiony na poligonie lądowym. Była to 161 akcja saperska 36. patrolu saperskiego 43. Batalionu Saperów FOW w tym roku.

Fot. 36. patrol saperski 43. bsap
Saperzy MW ostrzegają, że każdorazowo, o tego typu znaleziskach należy bezzwłocznie informować Policję. Nie wolno nic ruszać, dotykać, ani przenosić znaleziska. Takie obiekty mogą badać i unieszkodliwiać jedynie specjalistyczne pododdziały saperskie.
 Autor: Sekcja Prasowa 3. FO