Fot. Patrol Saperski 43. Batalionu Saperów FOW

W piątek, 11 czerwca br., saperzy Marynarki Wojennej podjęli 300 mm pocisk rakietowy pochodzący z czasów II wojny światowej. Na ładunek natrafiono podczas prowadzenia prac przy budowie węzła drogowego w Gdyni przy ulicy Rdestowej (Karwiny).

Saperzy z 43. Batalionu Saperów FOW zostali zaalarmowani, że podczas prowadzenia prac ziemnych przy budowie węzła drogowego w Gdyni Kawinach natrafiono na niebezpieczny obiekt. Po dotarciu na miejsce patrol rozminowania przystąpił do rozpoznania odnalezionego obiektu. Ekspertyza wykazała, że był to 300 mm pocisk rakietowy (prezentowany na zdjęciach przy szpadlu o długości 110 cm) wyrzutni Nebelwelfer pochodzący z czasów II wojny światowej. Saperzy 3. Flotylli Okrętów podjęli i zabezpieczyli niebezpieczny obiekt, który zostanie zdetonowany na poligonie lądowym Marynarki Wojennej. Ewakuacja pobliskiej ludności nie była konieczne. Podczas prowadzenia prac saperskich zamknięta została ulica Rdestowa a ewakuacją objęto jedynie pracowników prowadzących prace budowlane.

Saperzy MW ostrzegają, że każdorazowo, o tego typu znaleziskach należy bezzwłocznie informować Policję. Nie wolno nic ruszać, dotykać, ani przenosić znaleziska. Takie obiekty mogą badać i unieszkodliwiać jedynie specjalistyczne oddziały saperskie. Na niewypały i niewybuchy z II wojny światowej można natrafić w różnych miejscach, a zwłaszcza tam, gdzie przed laty prowadzone były intensywne działania bojowe. Rocznie, patrole saperskie MW, grupy nurków minerów i okręty przeciwminowe Marynarki Wojennej prowadzą około 300 interwencji na lądzie, w strefie brzegowej oraz na Bałtyku, unieszkodliwiając niebezpieczne bomby, pociski artyleryjskie, torpedy, miny czy inne obiekty militarne.

Była to już 90 akcja Patrolu Saperskiego 43. Batalionu Saperów FOW w tym roku.

Podpis: Sekcja Prasowa 3.FO