Do udziału w tegorocznej edycji manewrów DRAGON-19 Marynarka Wojenna RP wydzieliła szesnaście okrętów, sześć statków powietrznych i ponad tysiąc marynarzy. Głównym zadaniem sił okrętowych jest prowadzenie operacji obronnej i niedopuszczenie do blokady państwa od strony morza.

W tym celu okręty, lotnictwo morskie i Morska Jednostka Rakietowa prowadzą kompleksową operację osłony szlaków żeglugowych m.in. przed atakami z powietrza i działaniami okrętów podwodnych, wytyczanie bezpiecznych torów wodnych, działania przeciwminowe oraz ratownicze.

Załogi okrętów Marynarki Wojennej przeprowadzą działania zmierzające do udaremnienia wysadzenia potencjalnego desantu. Okręty wykonają strzelania artyleryjskie do celów powietrznych i nawodnych. Prowadzone będą operacje poszukiwania i niszczenia min, obrona przed bronią masowego rażenia, rozpoznanie, a także uzupełnianie zapasów na morzu.

Jednym z ważniejszych epizodów ćwiczenia jest operacja załadunku uzbrojenia i techniki wojskowej na pokłady okrętów oraz odkażanie skażonych okrętów.

Siły okrętowe będą działać na wydzielonych poligonach morskich wzdłuż polskiego wybrzeża oraz w bazach morskich.

W ramach ćwiczenia DRAGON-19 do działań skierowanych zostanie w sumie 16 okrętów i pomocniczych jednostek pływających wydzielonych z 3 Flotylli Okrętów oraz 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

Wsparcie z powietrza zapewniają samoloty i śmigłowce z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, natomiast od strony lądu, działania sił okrętowych zabezpieczają jednostki brzegowe z obu flotyll, w tym m. in. pododdziały Morskiej Jednostki Rakietowej.

W ćwiczeniu pod kryptonimem „Dragon” bierze udział około 18 tys. żołnierzy, w tym około 3 tys. z zagranicy. Ramię w ramię z Polakami prowadzenie operacji obronnej trenują wojskowi m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Węgier.

Główna część ćwiczenia, która jest prowadzona na lądzie, morzu, w powietrzu i w cyberprzestrzeni, odbywa się w dniach od 15 do 25 czerwca.

„Ćwiczenie DRAGON-19 jest największym ćwiczeniem w 2019 roku odbywającym się na terytorium Polski. Ćwiczenie realizowane jest przy wsparciu sił sojuszniczych NATO i jest połączone z szeregiem innych ćwiczeń: Noble Jump , Baltops, Capable Logistician , Tobruq Legacy, certyfikacją Dowództwa Brygady VJTF-20 (Very High Readiness Joint Task Force) oraz Połączonych Sił Zadaniowych OPBMR – CJ CBRND TF (Combat Joint CBRN Defence Task Force)” – powiedział dowódca generalny RSZ i Kierownik Ćwiczenia generał broni Jarosław Mika.

Dowódca Generalny podczas uroczystości rozpoczęcia ćwiczenia podkreślał, że przygotowania do ćwiczenia Dragon-19 trwały kilkanaście miesięcy.

Generał zwrócił uwagę, że „podczas trwania ćwiczenia będziemy mogli obserwować całe spektrum działań prowadzonych na współczesnym polu walki na terenie całej Polski i nie tylko. Zaangażowanie różnych komponentów zarówno lądowych, morskich, powietrznych, jak i wojsk specjalnych bez wątpienia przyczyni się do sprawdzenia, ale również do udoskonalenia i weryfikacji procedur, które mają zapewnić bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO”.

Podpis   ER