Do połowy 2023 roku Akwarium Gdyńskie zostanie rozbudowane, w wyniku czego zyska nową ścieżkę edukacyjną. Szacuje się, że dzięki temu liczba odwiedzających zwiększy się do 500 tysięcy osób rocznie. Na realizację projektu Akwarium Gdyńskie dostało prawie 9 mln złotych unijnego dofinansowania. To nie koniec dobrych wieści. Teraz otrzymało dodatkowe 2,2 mln złotych ze środków Unii Europejskiej.

Rozbudowa Akwarium Gdyńskiego będzie kosztować w sumie około 18,8 mln złotych. W lipcu 2019 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał na realizację tego projektu 8 855 861,50 złotych dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Kwota ta została teraz powiększona. W środę, 10 marca wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski przekazał Piotrowi Margońskiemu – dyrektorowi naczelnemu Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego, w ramach którego działa Akwarium Gdyńskie, aneks, który zwiększa wartość unijnego dofinansowania o 2,2 mln złotych. Łączna suma wsparcia wynosi teraz 11,1 mln złotych.

Dzięki dodatkowym środkom nowa ścieżka edukacyjna Akwarium Gdyńskiego będzie bardziej atrakcyjna. Zostaną one przeznaczone na aranżację zbiorników.

– Pozwoli to na lepsze odwzorowanie środowiska naturalnego, a przez to pokazanie wycinka naturalnych siedlisk zwierząt, które będą nowymi mieszkańcami Akwarium Gdyńskiego. Aranżacje zbiorników będą jednocześnie dawać im schronienie, a zwiedzającym umożliwią przyglądanie się zwierzętom w otoczeniu odzwierciedlającym ich biotopy – mówi Artur Krzyżak, kierownik Akwarium Gdyńskiego.

Przypomnijmy, że dzięki rozbudowie Akwarium Gdyńskie zyska 900 metrów kwadratowych dodatkowej powierzchni ekspozycyjnej i 13 nowych akwariów. Powstanie nowoczesna, wielofunkcyjna przestrzeń edukacyjna. Dzięki niej odwiedzający jeszcze lepiej poznają morską faunę i florę. Nowa wystawa powstanie w przyziemiu Akwarium Gdyńskiego na dotychczas niezagospodarowanej ekspozycyjnie powierzchni.

Nowe akwaria będą domem m.in. dla ryb chrzęstnoszkieletowych – rekinów i płaszczek. Na ekspozycji zostanie również pokazane, jak zmiany zasolenia, falowanie czy rodzaje podłoża wpływają na to, jakie zwierzęta możemy spotkać w różnych akwenach.

Poza rozbudową przestrzeni ekspozycyjnej projekt zakłada także szereg działań skierowanych do uczniów oraz społeczności lokalnej. Chodzi o pokazanie relacji, jakie łączą świat morski ze światem ludzi oraz problemów ekologicznych, którym przyroda morska musi dziś stawiać czoła. To podstawowy cel działań edukacyjnych.

Rozbudowę Akwarium Gdyńskiego wykona firma 3JM z Kwidzyna. Złożona przez nią oferta opiewa na kwotę 16 181 412, 60 złotych. Według założeń prace budowlane mają się zakończyć w kwietniu 2023 roku, a zwiedzający będą mogli korzystać z nowej przestrzeni od wakacji tegoż roku.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Szacuje się, że dzięki realizacji projektu liczba osób odwiedzających Akwarium Gdyńskie zwiększy się do 500 tys. osób rocznie.

Źródło: gdynia.pl