Portal Stoczniowy wielokroć opisywał szanse wynikające z rozwoju gospodarki morskiej, w tym szeroko rozumianego przemysłu offshore, energetyki, transportu surowców energetycznych, rozwoju polskiej bandery handlowej. Dziedziny te są domeną nie tylko wielkich firm ale również są miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przez setki firm małych i średnich, będących podwykonawcami i poddostawcami w łańcuchach technologicznych gigantów. Nierzadko są one europejskimi  liderami swoich sektorów branżowych. Jedną z takich firm jest trójmiejska Ancora Corporation, działająca od lat na rynku krajowym ale i międzynarodowym.

Ancora Corporation LTD. została założona w 1994 roku przez mgr inż. Tomasza Kurczewskiego i szybko stała się nowoczesnym przedsiębiorstwem, wiodącym pod względem rozwiązań technologicznych, opracowującym i wdrażającym nowe wysokie standardy. W ciągu 27 lat firma ta uzyskała pozycję lidera w dziedzinie pasywacji i trawienia konstrukcji ze stali nierdzewnych, stopów tytanu i stopów aluminium, oraz perfekcyjne oczyszczanie urządzeń do tlenu. Jej głównym, choć nie jedynym polem działania jest przemysł stoczniowy, którego obsługa w w/w dziedzinach jest unikalną, na krajowym rynku, zdolnością Ancora Corporation.

W tym miejscu warto pokrótce opisać wspomniane wyżej procesy, będące szczytem technologii budowy np. zbiorników okrętowych, przeznaczonych do transportu gazu, kwasów  itp… Otóż pasywacja to proces, w którym substancja aktywna chemicznie w danym środowisku wytwarza na powierzchni stali nierdzewnej powłokę pasywną, utworzoną w wyniku reakcji chemicznej tej substancji  z chromem zawartym w stali nierdzewne. Zachodzi ona, gdy powłoka ta jest całkowicie odporna na kolejne reakcje z tym środowiskiem a jednocześnie na tyle szczelna, że staje się barierą ochronną dla substancji, którą otacza. Proces pasywacji odnosi się głównie do metali. Może być procesem naturalnym lub procesem sztucznie wywołanym przez człowieka. Przykładem naturalnej pasywacji może być wytworzenie się patyny na powłoce miedzianej. Dzięki pasywacji możliwe jest np.: przewożenie stężonego kwasu azotowego w aluminiowych cysternach. Metal ten reaguje z kwasem azotowym, tworząc powłokę ochronną, która uniemożliwia dalszą reakcję, ale nie wpływa na właściwości fizyczne ani chemiczne kwasu.

Z kolei trawienie to proces chemiczny, który polega na odbudowaniu warstwy pasywnej, poprzez usunięcie przebarwień termicznych i naleciałości spowodowanych obróbką termiczną lub mechaniczną. innymi słowy jest to proces usuwania przebarwień pozostałych po spawaniu stali nierdzewnej, tam gdzie została zmniejszona zawartość chromu na powierzchni stali. Wytrawianie odbywa się za pomocą kąpieli trawiących (chemicznych lub elektrochemicznych), bądź miejscowo za pomocą past i żeli.

Oba te procesy są usługami oferowanymi przez Ancora Corporation nie tylko w przemyśle stoczniowym ale również w energetyce (w tym jądrowej) czy budownictwie. Ponadto w ofercie firmy znajdują się takie  usługi jak: niklowanie, elektropolerowanie i mikrokuleczkowanie. Ancora Corporation usuwa zanieczyszczenia wewnętrzne ze ścian zbiorników, reaktorów i rurociągów oraz wykonuje odtłuszczanie instalacji tlenowych. Firma wykonuje ekspertyzy w dotyczące selekcji i doboru materiałów konstrukcyjnych stosowanych w agresywnych warunkach korozyjnych.

Jednym z głównych atutów Ancora Corporation jest zespól doświadczonych pracowników posiadających wieloletnie doświadczenie w pasywacji elementów w kąpielach wykonywanych w siedzibie firmy w Gdańsku, oraz w pasywacji zbiorników wolno stojących w terenie, zbiorników okrętowych, rurociągów i urządzeń ze stali nierdzewnych w przemyśle. Pasywacja zbiorników i rurociągów na lądzie oraz na statkach (nowych i remontowanych) należących do czołowych światowych armatorów, była wykonywana zarówno w kraju, jak i w Norwegii, Bułgarii, Szwecji, Rosji, Panamie, Portugalii. Zlecenia w przemyśle farmaceutycznym, spirytusowym, kosmetycznym wykonano w Polsce oraz na Litwie. Obróbkę strumieniowo-ścierną kulkami szklanymi lub piaskiem wykonywano w Polsce i zagranicą.

Istotną wartością Ancora Corporation jest jej doświadczenie i wypracowane procedury BHP w zakresie wykonywania prac na jednostkach pływających. Dostosowanie procedur i nawyków ludzkich do specyfiki, niebezpiecznego środowiska jakim jest wnętrze statku, pozwala tej firmie na wyeliminowanie wypadków przy pracy.

W swojej działalności Ancora Corporation korzysta z materiałów i know-how liderów branży takich jak: szwedzka Avesta Finishing Chemicals z Malmö (w dziedzinie pasywacji stali nierdzewnych) holenderska firma Vecom Group B.V. z Maassluis (wiodący podmiot w dziedzinie obróbki powierzchniowej metali i chemicznego czyszczenia instalacji przemysłowych w tym kotłów przemysłowych i kotłów turbin parowych  pracujących w energetyce).

W przeszłości Ancora Corporation była m.in. zaangażowana w projekty:

  • budowy wprowadzonych do linii w latach 2003-2007, w Stoczni Szczecińskiej Nowa, 8 chemikaliowców dla norweskiego armatora Odfjell (ms. Bow Sun, Bow Star, Bow Spring, Bow Summer, Bow Sky, Bow Sirius, Bow Sea, Bow Saga) wykonanych ze stali austenityczno-ferrytycznej Duplex 2205;
  • kilkukrotnej pasywacji chemikaliowca Clear Aurora bandery panamskiej;
  • pasywacja 2 chemikaliowców zbudowanych w bułgarskiej stoczni w Ruse nad Dunajem;
  • budowy w latach 2006-8, dwóch chemikaliowców dla niemieckiego armatora, w stoczni Bałtijskij Zawod w St. Petersburgu;
  • wykonywanie pasywacji zbiorników metanu, używanych do zasilania silników okrętowych produkcji koncernu  Wärtsilä;
  • wykonanie w roku 2012, w szwedzkiej elektrowni jądrowej Ringhals (spółki Vattenfall/Uniper SE) pasywacji zbiornika kondensatu wody dejonizowanej.

Ancora Corporation wykorzystując swoje bogate doświadczenia w opisanym powyżej zakresie produkuje również zintegrowane zbiorniki kontenerowe. Kontenery te zostały zaprojektowane i zbudowane do transportu substancji niebezpiecznych oraz transportu i przechowywania wody, zgodnie ze standardami nowoczesnych armii (klientami były armie: brytyjska, holenderska i duńska) i służb ratownictwa morskiego. Oferta firmy obejmuje kontenery do skroplonego gazu, kontenery do transportu i magazynowania wody pitnej oraz stacje uzdatniania wody wyposażone w systemy filtracji membranowej (mikrofiltry, nanofiltry i moduły odwróconej osmozy). Kontenery są w pełni autonomiczne dzięki wyposażeniu w specjalne systemy pomiarów i własne źródła zasilania w energię. Urządzenia te są dostosowane do transportu z racji kompatybilności ze standardowymi pojemnikami  TEU. Mogą one pracować nawet w temperaturach  do -32 °C. Ich pojemność wynosi od 12 do 20 m3. Projekt kontenera-cysterny typu WDR 9000, przeznaczonego do transportu i dystrybucji wody pitnej uzyskał w 2007 roku, podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach nagrodę Defender.

Podpis: Tomasz Witkiewicz/na podstawie materiałów przekazanych przez Ancora Corporation LTD Sp z.o.o.