Producent nawozów Anwil, wchodzący w skład grupy kapitałowej PKN Orlen, ogłosił postępowanie przetargowe na opracowanie do 31 grudnia 2019 roku koncepcji Terminalu Morskiego na terenie Portu w Gdańsku.

Anwil poinformował w ogłoszeniu, że oferty w przetargu mogą być składane przez zainteresowane podmioty do 22 lipca.

Zaproszenie do składania oferty dotyczy opracowania koncepcji Terminalu Morskiego na terenie Portu Gdańskiego w ramach projektu infrastrukturalnego Anwil w lokalizacji Nabrzeże Bytomskie – działka nr 22.

Teren do zagospodarowania wynosi około 3 hektary.

Zgodnie z oczekiwaniami Anwilu,koncepcja powinna zawierać rozwiązania dotyczące branży drogowej i kolejowej, a także urządzeń i budowli ładunkowych oraz magazynowych.

Przetarg realizowany będzie w trybie dwuetapowym – w pierwszym etapie oferenci zobowiązani są do złożenia oferty formalnej i technicznej, a drugi etap, po akceptacji przez spółkę ofert technicznych, obejmie – w przypadku oferentów dopuszczonych do dalszej części postępowania przetargowego – złożenie ofert handlowych.

Projektowany Terminal Morski ma służyć do celu przeładunków z transportu kolejowego na transport morski produktów (opcjonalnie samochodowy), w szczególności nawozów luzem (saletrzaku) oraz magazynowania produktów.

Anwil jest jednym z największych producentów nawozów i produktów chemicznych w Polsce. Wśród oferowanych przez spółkę produktów są m.in. nawozy azotowe, tworzywa sztuczne i chemikalia.

Podpis   ER