BAE Systems podczas kongresu DSEI 2019 prezentuje po raz pierwszy nową wersję transportera opancerzonego BvS10, którego wyposażenie pokładowe zapewnia załodze lepszą świadomość sytuacyjną i umożliwia znacznie szybszą wymianę informacji.

Wielozadaniowy BvS10 otrzymał system standardowej architektury elektroniki (Generic Vehicle Architecture – GVA), który polepsza obecne zdolności operacyjne pojazdu i zapewnia, że krytyczne modernizacje szybko trafią na pole bitwy. GVA jest standardem NATO dla systemów operacyjnych w pojazdach wojskowych stosowanym przez brytyjskie Ministerstwo Obrony i siły sojusznicze.

Projekt architektury GVA zapewnia interoperacyjność wszystkich flot pojazdów i umożliwia szybką i efektywną kosztowo aktualizację technologii, jednocześnie znacznie obniżając koszty cyklu życia systemu.

Aktualizacja technologii polepsza standard pojazdu do wymaganego przez potencjalnych użytkowników europejskich. Pokazuje, że elastyczność systemów misji GVA pozwala na dostosowanie jej do określonych wymagań klientów i skuteczną integrację z pojazdem-nosicielem. Wyposażony w kilka kamer, a także wyświetlacze w przedniej i tylnej części kabiny, BvS10 daje polepszoną świadomość sytuacyjną i lepsze możliwości łączności załodze znajdującej się w chronionym wnętrzu opancerzonego wozu.

„Zastosowanie GVA może chronić załogi przed przeciążeniem informacjami i zachęcać je do lepszej współpracy. Jeśli chodzi o przyszłość pojazdów o ekstremalnej mobilności, takich jak BvS10, jasne jest, że zoptymalizowane i dostosowane do potrzeb systemy misji będą kluczowym czynnikiem wyróżniającym wiele sił zbrojnych” – powiedział Peter Nygren, dyrektor ds. rozwoju biznesu w BAE Systems Hägglunds w Szwecji.

BvS10 to wszechstronny wóz, który może działać w najtrudniejszych warunkach i terenie, od gór i skał po śnieg i bagna. Jest w stanie wytrzymać ekstremalne temperatury i ma zdolności amfibijne. Jest przystosowany do operowania w trudnym terenie. Został zaprojektowany z myślą o zmieniających się wymaganiach misji – od transportu personelu lub ładunków podczas działań bojowych do usuwania skutków klęsk żywiołowych. Wóz jest gotowy do wdrożenia zaawansowanych rozwiązań służących do zarządzania polem walki oraz dowodzenia i kierowania.

W lutym 2019 Austria stała się piątym użytkownikiem BvS10, dołączając do Francji, Holandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Wiele krajów z Europy i świata wykazuje zainteresowanie pozyskaniem tego elastycznego i adaptowalnego wozu.

BvS10 jest częścią rodziny pojazdów terenowych BV, których BAE Systems Hägglunds sprzedało już ponad 12 000.

Podpis: ŁP