Turk Stream / Portal Stoczniowy

Spółka Gaz-System skierowała na rynek zapytanie o informację do potencjalnych wykonawców prac związanych z budową gazociągu Baltic Pipe. Odzew ze strony biznesu był ogromny.

Przeprowadzone przez nas badanie rynku pokazało, że potencjalni dostawcy oraz wykonawcy poszczególnych etapów prac mają możliwości techniczne i logistyczne, by zrealizować kolejne fazy inwestycji. Dzięki procedurze RFI poznajemy też ich punkt widzenia na kolejne etapy procesu przetargowego. Projekt możemy  realizować zgodnie z planemmówi Tomasz Stępień, prezes GAZ-SYSTEM.

Zobacz też: Gazprom będzie produkował LNG nad Bałtykiem. Pomoże mu Shell.

Prace przy podmorskim gazociągu zostały podzielone na dwa główne pakiety (dostawa rur i układanie ich na dnie Morza Bałtyckiego) oraz siedem dodatkowych. W ramach pierwszego pakietu RFI skierowano do ośmiu firm, które potencjalnie mogą dostarczyć odpowiednie rury w zakładanym terminie. Na zapytanie odpowiedziały wszystkie podmioty, z których siedem wyraziło zainteresowanie otrzymaniem zlecenia i zrealizowaniem zamówienia na rzecz gazociągu podmorskiego. Dodatkowo gotowość udziału w przetargu na dostawę rur wyraziły również cztery podmioty ubiegające się o realizację podmorskich prac budowlanych. Dało to w sumie 11 podmiotów zainteresowanych dostawą rur, z których wszystkie zaakceptowały planowany proces i warunki przetargowe. Odpowiedzi uzyskane na Zapytanie o Informację potwierdzają również realność planowanego harmonogramu dostaw.

Innym kluczowym zamówieniem związanym z gazociągiem będzie układanie i montaż dostarczonych rur na dnie morza. Na zapytanie w tej sprawie odpowiedziało wszystkie siedem odpytanych firm, które na tym etapie potwierdziły wykonalność przewidzianego procesu przetargowego.

Zobacz też: Ile kosztuje energia z offshore i ile będzie kosztować w roku 2030?

W ramach powstawania gazociągu Baltic Pipe zidentyfikowano również siedem mniejszych pakietów usług towarzyszących inwestycji. Zlecenia obejmą m.in. wykrywanie i usuwanie ewentualnych niewybuchów w obrębie trasy gazociągu, nadzór nad procesem układania rur, czy weryfikację i certyfikację wykonania i montażu gazociągu przez stronę trzecią.

Następnym krokiem w realizacji gazociągu Baltic Pipe będą dwustronne spotkania z potencjalnymi wykonawcami głównych zamówień, którzy wykazali zainteresowanie ich realizacją oraz potwierdzili odpowiedni potencjał techniczny i doświadczenie w analogicznych projektach.

Zobacz też: Katar zwiększa produkcję LNG i planuje mocniejszą ekspansję.

Zgodnie z dotychczasowymi założeniami, właściwy proces przetargowy rozpocznie się na początku 2019 roku. Jeszcze w tym roku GAZ-SYSTEM i duński operator systemu przesyłowego Energinet podejmą finalną decyzję inwestycyjną. W 2019 roku będą kontynuowane prace projektowe i szczegółowe analizy techniczne. W poszczególnych krajach objętych inwestycją zostanie również przedłożony raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko oraz odbędą się konsultacje społeczne. Prace budowlane części podmorskiej są zaplanowane na lata 2020-2022.

Źródło: Gaz-System.

Przemysł stoczniowy – więcej wiadomości z branży znajdziesz tutaj.