5 października br. w formie wideokonferencji odbył się pierwszy polsko-brytyjski okrągły stół nt. polityki bezpieczeństwa – poinformowało BBN. Tematem rozmów była adaptacja NATO do nowych zagrożeń oraz współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa. Rozmowy mają być kontynuowane.

Okrągły stół polsko-brytyjski został zorganizowany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oraz ambasadę brytyjską w Polsce. “Jest to nowa formuła współpracy Polski i Wielkiej Brytanii w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, angażująca BBN oraz brytyjski Cabinet Office” – poinformował PAP rzecznik BBN Marcin Skowron.

W obradach wzięli udział Szef BBN Paweł Soloch, doradca Premiera Wielkiej Brytanii ds. bezpieczeństwa i spraw zagranicznych David Quarrey, Szef Sztabu Generalnego WP generał Rajmund Andrzejczak, a także przedstawiciele resortów obrony i spraw zagranicznych z obu państw. Obrady miały zamknięty charakter.

“Jako, że rozmowy miały charakter niejawny nie mogę mówić o szczegółach, natomiast poruszyliśmy tematy adaptacji politycznej i wojskowej NATO do nowych zagrożeń oraz perspektywy zacieśnienia wzajemnej współpracy w sprawach bezpieczeństwa. Także w kontekście wzmacniania sojuszniczego odstraszania i obrony. Wielka Brytania należy do jednych z naszych najważniejszych europejskich partnerów w sprawach bezpieczeństwa, co pokazuje ustanowienie kolejnego formatu naszych konsultacji, jakim jest poniedziałkowy okrągły stół BBN-Cabinet Office. Podczas rozmów pojawił się postulat kontynuowania uzgodnień w tej formie” – powiedział PAP Paweł Soloch.

BBN podkreśla wagę współpracy woskowej pomiędzy Polską i Wielką Brytanią. Oba państwa blisko współpracują na rzecz wzmacniania odstraszania i obrony na flance wschodniej. Wzajemnie wspierają się w tworzeniu tzw. szpicy NATO, czyli VJTF – w tym roku państwem ramowym tych sił jest Polska, a Wielka Brytania wydziela do nich swoje jednostki.

Polska i Wielka Brytania są również zaangażowane w enhanced Forward Presence: brytyjscy żołnierze współtworzą batalionową grupę bojową w Polsce, Wielka Brytania jest również państwem ramowym eFP w Estonii. Polska natomiast wnosi znaczący wkład w dowództwo wielonarodowe korpusu w Szczecinie oraz dywizyjne w Elblągu, a polscy żołnierze służą w ramach batalionowej grupy bojowej NATO na Łotwie.

Źródło: PAP