W poniedziałek 9 września podczas targów Baltexpo w Gdańsku, Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało z Portem Gdynia umowę na unijne dofinansowanie rozbudowy dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia. Planowane koszty inwestycji wyniosą niemal 70 mln zł, z czego prawie 20 mln zł to wsparcie ze środków unijnych.

”Polskie porty biją w ostatnich latach rekordy. W ostatnim roku przekroczyły 100 mln ton przeładunku. Mimo świetnych wskaźników nadal potrzebne są inwestycje, które zwiększą ich konkurencyjność. Warunkiem wypłynięcia na szerokie wody jest sprawna kolej, która zabierze i dowiezie towary. Dlatego i dla nas, i dla UE modernizacja dostępu zarówno drogowego, jaki i kolejowego, tzw. „ostatniej mili” do portów morskich ma priorytetowe znaczenie” – powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Grzegorz Puda.

Planowany termin zakończenia modernizacji to koniec stycznia 2021 roku. Celem inwestycji jest elektryfikacja bocznicy Intermodalnego Terminalu Kolejowego od strony lądu, w efekcie czego sterowanie ruchem zostanie zautomatyzowane.

Przedmiotem projektu jest elektryfikacja bocznicy Intermodalnego Terminalu Kolejowego wraz z jej przebudową, budową nowego toru oraz rozjazdów na grupie przyjazdowo-odjazdowej, a także montaż nowego systemu sterowania ruchem kolejowym (SRK).

Inwestycja obejmuje elektryfikację około 2,5 kilometrowego odcinka linii kolejowej i prace budowlano-modernizacyjne na 12 rozjazdach – w ramach projektu powstaną cztery nowe rozjazdy, zaś osiem z nich, zostanie ponownie wbudowanych po demontażu na nowych doborach podrozjazdnic.

„Systematycznie wzrastają statystyki dla przewozów intermodalnych. W 2018 r. przetransportowano koleją ponad 17 mln ton ładunków intermodalnych – co stanowi wzrost o 15,6 proc. w porównaniu do wcześniejszego roku. Dziś podpisana umowa jest już 33-cią, a po jej podpisaniu kwota dofinansowania środkami z funduszy europejskich, w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 przekroczy 1,23 mld złotych” – powiedziała Joanna Lech, pełniąca obowiązki dyrektora CUPT.

Rafał Szyndlauer, doradca ds. politycznych i prawnych w Komisji Europejskiej wskazał, że  wzrost przeładunków w głównych polskich portach morskich wzrósł w ostatniej dekadzie ponad dwukrotnie.

„Pamiętajmy, że sukces ten nie byłby to możliwy bez członkostwa Polski w UE, wspólnego europejskiego rynku i unijnej polityki spójności wspierającej duże inwestycje infrastrukturalne. Dlatego Unia wspiera i będzie wspierać rozwój takich portów jak Gdynia oraz towarzyszącej im infrastruktury transportowej” – powiedział Rafał Szyndlauer.

Podpis   ER