Trzy brytyjskie bomby fosforowe zalegające na podejściu do portu w Szczecinie zostały zneutralizowane w czwartek, 2 kwietnia, przez Grupę Nurków Minerów 12. Dywizjonu Trałowców. Była to kolejna operacja usunięcia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych zalegających na torze wodnym Szczecin – Świnoujście.

Służby dyżurne 8. Flotylli Obrony Wybrzeża otrzymały zgłoszenie 4 obiektów pochodzenia militarnego z okresu II wojny światowej zalegających na Odrze Zachodniej w okolicy Bazy Oznakowani Nawigacyjnego. Pierwszym etapem operacji było przeprowadzenie rekonesansu celem identyfikacji oraz wstępnej oceny znalezionych przedmiotów przez specjalistów od podwodnych zadań z Grupy Nurków Minerów 12. Dywizjonu Trałowców. Trzy wykryte w wodzie obiekty sklasyfikowano jako 30-funtowe bomby fosforowe pochodzenia brytyjskiego (bomby zapalające o masie ok 14 kg). Jeden z obiektów nie stanowił zagrożenia.

Do neutralizacji niewybuchów zaangażowana została Grupa Nurków Minerów oraz załoga holownika H-6 z 12. Dywizjonu Trałowców. Ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi na trasie Szczecin – Świnoujście ruch statków został zatrzymany do czasu zakończenia operacji.

Nie są to ostatnie obiekty do usunięcia w tym rejonie. W najbliższych dniach można się spodziewać neutralizacji kolejnych obiektów pochodzenia militarnego z okresu II wojny światowej, znalezionych podczas prac nad pogłębieniem toru wodnego Szczecin – Świnoujście. Natomiast w dalszym ciągu trwają czynności przygotowawcze do neutralizacji największej dotychczas znalezionej w okolicy Świnoujścia, brytyjskiej bomby lotniczej potocznie zwanej Tallboy. W wyniku bardzo dokładnego przeszukania dna, w promieniu kilkuset metrów od Tallboy’a, stwierdzono dużą ilość kontaktów ferromagnetycznych. Każdy z tych kilkuset obiektów musi zostać dokładnie sprawdzony i usunięty przez Urząd Morski, tak by przed rozpoczęciem operacji nurkowie 8.FOW mieli pewność, że w pobliżu nie znajduje się żaden inny obiekt zawierający w sobie materiał wybuchowy.

Źródło: 8. FOW