8 listopada br. o godz. 11.00 na terenie PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni, podpisany został przez przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy okrętu Ślązak. Uroczystość odbyła się na lądowisku na okręcie.

Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego okrętu stanowi realizację kolejnego etapu umowy z dnia 29 czerwca 2018 r. na dokończenie budowy okrętu Ślązak zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, Polską Grupą Zbrojeniową, Inspektoratem Uzbrojenia i PGZ Stocznią Wojenną Sp. z o.o.

Jak informuje Inspektorat Uzbrojenia, trwają prace końcowe związane z protokolarnym przekazaniem okrętu.

Ślązak, który zgodnie z obowiązującą normą obronną został sklasyfikowany jako korweta patrolowa, będzie realizował zadania polegające na zwalczaniu celów nawodnych, powietrznych oraz lądowych, zarówno w ramach komponentu narodowego, jak i międzynarodowych sił Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jednostka będzie posiadała zdolności w zakresie prowadzenia obserwacji i kontroli akwenów morskich, prowadzenia rozpoznania w obszarach przybrzeżnych, samodzielnej obrony przed celami nawodnymi, eskortowania i prowadzenia obrony innych jednostek oraz ochrony morskich linii komunikacyjnych.

Zgodnie z obecnie realizowaną umową uzbrojenie okrętu stanowi 76 mm armata OTO Melara Super Rapid, 2 działka kal. 30 mm Marlin-WS, cztery WKM kal. 12,7 mm oraz 4 wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych ppzr GROM.

Jednostka została wyposażona w dostarczony przez Thales Nederland B.V. Zintegrowany System Walki (ZSW) oraz przekazany przez Enamor Sp. z o.o. Zintegrowany System Łączności i Nawigacji. Konstrukcja okrętu pozwala na doposażenie jednostki w kierowane pociski przeciwokrętowe oraz przeciwlotnicze pociski rakietowe.

Zaplanowane na bieżący rok oficjalne wprowadzenie Ślązaka do służby w Marynarce Wojennej RP nie kończy jednak wykonania umowy, zgodnie z którą Wykonawca zobowiązał się do świadczenia w 2020 r. usługi Asysty Technicznej na rzecz Zamawiającego.

Źródło: IU, MD