Foto. mat. pras. Miasto Świnoujście/Sweco

Maszyna TBM płynie do Świnoujścia z Chin na statku Da Chang. Jednostka minęła już Japonię, rosyjską wyspę Sachalin i płynie w stronę Kamczatki.

Statek płynie przejściem północno-wschodnim (na północ od Syberii). To nie jest często uczęszczana trasa. BTW pierwszym portem do którego zawinie w Europie jest Esbjerg  w Danii, ale  najważniejszy port będzie w Polsce, przy nabrzeżu 87 w Świnoujściu. Da Chang powinien zacumować na początku października.

Maszyna przejdzie kontrolę celną i będzie sukcesywnie rozładowywana i przewożona na specjalnych platformach w pobliże komory startowej.

Ta powstaje po stronie wyspy Uznam. Aktualnie trwają prace przy wykopie podstropowym. Zakończono już zbrojenie płyty stropowej, jej betonowanie i montaż systemu izolacji zamka ściany szczelinowej z płytą stropową oraz system odwodnienia roboczego szybu startowego.

„Przypłynięcie do Świnoujścia statku z maszyną na pokładzie będzie bardzo ważnym momentem w realizacji budowy tunelu, rozpocznie jej kolejny etap” – mówi Janusz Żmurkiewicz, Prezydent Miasta Świnoujście. Będąc na budowie systematycznie obserwuję, jak postępują prace przy komorze startowej. To właśnie w niej TBM zostanie złożona w jedną całość i z niej rozpocznie drążenie tunelu pod dnem Świny. Ten moment będzie kamieniem milowym dla inwestycji, dzięki której zniknie obecna bariera komunikacyjna w postaci promów i nasze miasto będzie mogło dalej się rozwijać”- dodaje.

Co jeszcze w ostatnich tygodniach działo się na placu budowy? Trwają roboty konstrukcyjne przy wykonywaniu segmentów 8 i 9. Wykonano zbrojenie, szalunki i zabetonowano ściany oporowe na płycie stropowej. Wykonano izolację płyty i ścian oraz zasypkę stropu. W segmencie 7 – pod ulicą Karsiborską – powstała platforma robocza niezbędna do rozpoczęcia głębienia ścian szczelinowych. W segmentach od 2 do 6 zakończono wykonywanie przesłony poziomej w technologii jet-grouting, rozpoczęto skuwanie korony ścian szczelinowych i wykonywanie oczepów.

„Po drugiej strony cieśniny Świny na wyspie Wolin trwają przebudowy sieci infrastruktury” – mówi Bogusław Konopko inżynier nadzoru z firmy SWECO. Przebudowywane są sieci gazowe, wodno-kanalizacyjne i wysokiego napięcia. Prowadzone są też roboty konstrukcyjne przy platformach technologicznych i murkach prowadzących dla ścian szczelinowych. Tu powstaje komora odbiorcza dla maszyny TBM.

„Maszyna rozpocznie wiercenie na Wyspie Uznam i po przejściu pod dnem Świny zakończy pracę na Wyspie Wolin. Tunel w najgłębszym miejscu znajdzie się 10 metrów pod dnem cieśniny, która w tym miejscu ma 13,5 metra głębokości. Maszyna TBM drążąc tunel jednocześnie układa betonowe pierścienie obudowy składające się z segmentów. W Świnoujściu na każdy pierścień, a będzie ich docelowo780 złoży się 8 segmentów. Każdy z dwumetrowych pierścieni będzie ważył 100 ton” – mówi Piotr Flisiak, Dyrektor Kontraktu z firmy PORR.

Inwestorem projektu jest Gmina Miasto Świnoujście, a inwestorem zastępczym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin. Nadzór nad projektem pełni SWECO/Lafrenz.

Koszt tej inwestycji to 912 462 026,68 PLN, z czego 775 677 722,67 PLN to dofinansowanie z Unii Europejskie (85 procent). Resztę inwestor Gmina Miasto Świnoujście dokłada z własnego budżetu. Prace zakończą się w ostatnim kwartale 2022 roku. Wykonawcą jest konsorcjum PORR/ Gülermak.

Trasę statku można śledzić „na żywo” za pomocą mapy satelitarnej:


Źródło: Urząd Miasta Świnoujście