Z przedstawionego w części 10 układu interesów narodowych w obszarze bezpieczeństwa morskiego RP wynikają odpowiadające im cele strategiczne mające wymiar narodowy, regionalny i globalny.

Można rozróżnić dwa rodzaje aktywności na rzecz interesów morskich RP:

  • wzmacnianie tego, co jest korzystne dla bezpieczeństwa morskiego;
  • przeciwdziałanie temu, co jest niekorzystne dla tego bezpieczeństwa.

Wachta na sterze ORP gen. T. Kościuszko

Interesom narodowym w obszarze bezpieczeństwa morskiego państwa oraz celom strategicznym przypisano odpowiednie zdolności, których osiągnięcie powinno pozwolić na ich skuteczną realizację. Zdolności te, podobnie jak formy aktywności ludzkiej i diagnozę stanu obecnego, ujęto w trzech przestrzeniach, zdefiniowanych w pierwszym rozdziale.

Źródło: Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego Rzeczpospolitej Polskiej