Cezary Cierzan jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, gdzie ukończył studia na kierunkach: nawigacja i uzbrojenie okrętowe oraz morskie systemy informacyjne. Nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje aktualnie kontynuuje edukację na studiach Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN.

W latach 2004-2014 pełnił służbę w JW FORMOZA. W trakcie służby wojskowej uczestniczył w misji zagranicznej w ramach PKW Afganistan.

Po zakończeniu służby wojskowej pełnił funkcje menedżerskie w podmiotach polskiego przemysłu obronnego, w tym m.in. funkcję dyrektora Biura Projektów Morskich w PGZ S.A. W latach 2019-2020 piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGZ Stoczni Wojennej Sp. z o.o.

W latach 2016-2017 brał udział w projekcie realizowanym pod egidą Biura Bezpieczeństwa Narodowego, którego efektem było opracowanie dokumentu pt. „Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego RP”.

Z dniem 2 listopada 2020 r., objął obowiązki na stanowisku Zastępcy Szefa Inspektoratu Uzbrojenia ds. Techniki Lądowej oraz Systemów Dowodzenia i Łączności.

Źródło: Inspektorat Uzbrojenia