Rada nadzorcza PGZ Stoczni Wojennej  powołała Cezarego Cierzana na stanowisko członka zarządu – wiceprezesa zarządu spółki.

Wybór Cezarego Cierzana jest efektem ogłoszonego przez radę nadzorczą w dniu 19 czerwca 2019 roku postępowania kwalifikacyjnego.

Cezary Cierzan to menadżer z 15 letnim doświadczeniem w siłach zbrojnych oraz przemyśle zbrojeniowo-stoczniowym. Był oficerem jednostki specjalnej Formoza (2004-2014),  jest weteranem misji w Afganistanie.

Od 2017 roku do lipca 2019 roku w Polskiej Grupie Zbrojeniowej  pełni ł funkcję dyrektora Biura Projektów Morskich. Odpowiadał m.in. za portfolio strategicznych projektów i programów morskich realizowanych przez spółki Grupy Kapitałowej PGZ.

Jest członkiem rady nadzorczej stoczni Crist.

W latach 2016-2017 brał udział w opracowaniu przełomowego dokumentu pt. Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego RP. Opracowanie powstało pod egidą prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Cezary Cierzan zawodowo interesuje się również zagadnieniami przywództwa w organizacjach co zaowocowało współpracą szkoleniową w tym zakresie z kilkoma podmiotami, m.in. z Akademią Marynarki Wojennej.

Jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na kierunkach: nawigacja i uzbrojenie okrętowe oraz morskie systemy informacyjne. Obecnie jest słuchaczem studiów Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN.

PGZ Stocznia Wojenna powstała w 2017 roku. Jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jednego z największych koncernów zbrojeniowych w Europie. Swoją działalność operacyjną rozpoczęła 3 stycznia 2018, po przejęciu majątku Stoczni Marynarki Wojennej (SMW), która począwszy od 1922 roku związana była z Marynarką Wojenną RP.

Podpis  ER