Pekin zrewidował swoje krajowe prawo żeglugi morskiej, zastępując odniesienia do chińskich wód “przybrzeżnych” odniesieniami do chińskiej “jurysdykcji morskiej”. Zmiana ta wydaje się usuwać ograniczenia prawne dotyczące egzekwowania chińskiego prawa morskiego na obszarach odległych od chińskich wybrzeży.

Chiny roszczą sobie prawo do suwerenności nad znaczną większością Morza Południowochińskiego, w tym nad obszarami położonymi setki mil poza granicą. Zajęły i zagospodarowały wiele wysepek na Wyspach Paracelskich i Spratly, budując wysunięte bazy wojskowe wyposażone w systemy obrony powietrznej, pasy startowe dla lotnictwa i nabrzeża dla okrętów wojennych.

Zmienione “Prawo o bezpieczeństwie ruchu morskiego” rozszerza geograficzną jurysdykcję chińskiej agencji bezpieczeństwa morskiego na całą “jurysdykcję morską” Chin i upoważnia agencję do wykonywania kilku nowych uprawnień. Agencja jest teraz uprawniona do nakazania statkom pod obcą banderą opuszczenia wód należących do Chin, jeśli statki te są uważane za zagrożenie dla bezpieczeństwa. W razie zagrożenia chińskie organy ścigania mogą również ścigać statek na wodach międzynarodowych.

Ponadto, chiński departament transportu może egzekwować chińskie wymogi dotyczące “certyfikatów” dla okrętów podwodnych, statków o napędzie jądrowym, supertankowców i statków przewożących ładunki radioaktywne na obszarach uznanych przez Chiny za swoje.

Zmiany w ustawie o bezpieczeństwie morskim nastąpiły zaledwie kilka miesięcy po uchwaleniu kontrowersyjnej ustawy o Chińskiej Coast Guard, która zezwala Chińskiej Straży Przybrzeżnej na “podjęcie wszelkich niezbędnych środków, w tym użycie broni, gdy suwerenność narodowa, suwerenne prawa i jurysdykcja są nielegalnie naruszane przez zagraniczne organizacje lub osoby na morzu”. Nowe prawo Straży Przybrzeżnej pozwala również agencji na wstrzymanie budowy lub zniszczenie struktur na terenach należących do Chin, ustanowienie tymczasowych stref wykluczenia oraz wejście na pokład zagranicznych statków na wodach należących do Chin.

Podpis: MD