Chiny / Portal Stoczniowy

W opublikowanym niedawno raporcie instytucji klasyfikacyjnej Det Norske Veritas and Germanischer Lloyd (DNV GL) oraz grupy konsultingowej Menon Economics, dotyczącym badań 30 czołowych krajów morskich świata, Chiny znalazły się na pierwszym miejscu.

Do wydania raportu „The Leading Maritime Nations of the World” doszło w trakcie wrześniowych targów SMM 2018 w Hamburgu. Obejmował on cztery zasadnicze obszary gospodarki morskiej: porty i logistykę, technologie morskie, finanse i prawo oraz żeglugę, w których to ChRL osiągała szczytowe rezultaty. Nowe sprawozdanie stanowi kontynuację raportu Menon i DNV GL z ubiegłego roku na temat wiodących morskich stolic świata, ale tym razem skupia ono uwagę na szeroko rozumianym sektorze morskim na poziomie krajowym. 30 państw uszeregowano według wielkości i rankingu na wszystkich czterech kluczowych filarach i ich podgrupach. Ponieważ sektor żeglugowy jest głównym motorem przemysłu morskiego, otrzymał on 40-proc. wagę. Został on oszacowany na podstawie wielkości floty zarządzanej każdego kraju, wielkości floty posiadanej, wartości floty posiadanej i wielkości rejestrów bandery na podstawie tonażu brutto. Pozostałe trzy kategorie sektorowe miały po 20 proc. wagi. Pozycja Chin jest szczególnie silna w filarze porty i logistyka, z największymi na świecie terminalami kontenerowymi oraz masowymi.

Zobacz też: Chiny: zwodowano 50. korwetę Type 056 dla marynarki wojennej.

Stany Zjednoczone zajęły drugie miejsce w rankingu, zdobywając wysokie noty w dziedzinie finansów i prawa, dzięki systemowi zarządzania, rynkom obligacji, dużej liczbie pierwszych ofert publicznych (IPO, Initial Public Offering) i licznym prywatnym firmom kapitałowym.

Trzecie miejsce zajęła Japonia, a czwarte Niemcy, Norwegia i Republika Korei. Niemcy znalazły się w pierwszej piątce w trzech filarach, a Norwegia okazała się mieć silną pozycję w dziedzinie finansów, prawa i technologii morskiej. Korea zdobyła wysoką pozycję w branży morskiej dzięki stoczniom i morskiemu sektorowi badawczo-rozwojowemu, a także miejscu w pierwszej dziesiątce pod względem żeglugi oraz portów i logistyki.

Dalsze miejsca w rankingu Menon i DNV GL zajęły: Grecja, Wielka Brytania, Singapur, Francja i Włochy (ex æquo), Holandia, Dania, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Malezja, Kanada, Rosja, Turcja, Indie, Indonezja, Hiszpania, Brazylia, Australia, Belgia, Szwecja, Tajwan, Finlandia, Szwajcaria, Wietnam i Filipiny.

Zobacz też: Pierwszy chiński niszczyciel Type 055 rozpoczął próby morskie.

„W przypadku trzech największych państw morskich ranking badań odzwierciedla wielkość ich gospodarek narodowych”, stwierdził Shahrin Osman, szef regionalnego departamentu doradztwa morskiego na rzecz Azji Południowo-Wschodniej, Pacyfiku i Indii w DNV GL Maritime, który jest współautorem obu wspomnianych raportów. Widać przy tym, że mniejsze kraje mogą nadal mieć duży wpływ na świat morski, ze względu na tradycje, historię i innowacje.

Podpis: kb

Przemysł stoczniowy – więcej wiadomości z branży znajdziesz tutaj.