30 listopada w bazie wojskowej na rafie Fiery Cross (chińska Yongshu) wcielono do linii Nanyi 13, zbudowany przez stocznię Rongcheng Shidao opodal Weihai.

Wprowadzenie do linii jednostki szpitalnej o wyporności ponad 4000 ton, długości 109 m i szerokości 17 m., samo w sobie nie ma większego znaczenia militarnego. Jednak miejsce w którym to nastąpiło sprawia że wydarzenie to nabiera znaczenia symbolicznego. Baza ta powstała bowiem na rafie będącej przedmiotem sporu z Wietnamem, zgłaszającym pretensje właścicielskie do niej i również ze społecznością międzynarodową, podnoszącą zarzut że nie może być ona użyta do wyznaczania granic stref  wyłączności ekonomicznej. Budowa bazy na czasowo będącej wynurzoną z wody, podwodnej skale jest według Chin sposobem na ustanowienie swojej strefy wpływów na spornym akwenie. Kosztem olbrzymich inwestycji stworzono tu silny punkt militarny, dysponujący pasem startowym o długości 3300 m. oraz przystanią dla lekkich sił nawodnych. Chiny stosują w swojej strategii zarówno twarde militarne rozwiązania jak opisana budowa bazy oraz znacznie bardziej pokojowe jak właśnie budowa jednostki mającej jak najbardziej pokojowy charakter. Okręt ten ma nieść pomoc załogom statków rybackich i handlowych operujących w na tym akwenie, jednakowoż zabezpieczy również medycznie chińskie garnizony na Fiery Cross Reef i innych podobnych w tym rejonie.

Nanyi 13 dysponuje 100 miejscami szpitalnymi, oraz bogatym wyposażeniem medycznym pozwalającym na leczenie wielu chorób. Okręt dysponuje lądowiskiem dla śmigłowca typu Z-8. Chińska flota otrzyma wkrótce jednostkę bliźniaczą Nanyi 12.

statek szpital3
statek szpital2
Fiery Cross
statek szpital
statek szpital1
statek szpital3 statek szpital2 Fiery Cross statek szpital statek szpital1

Podpis: Tomasz Witkiewicz