Foto. kmdr ppor. Radosław Pioch / 3.FO

Największy okręt podwodny Marynarki Wojennej RP ćwiczył na Bałtyku. W ubiegłym tygodniu, ORP Orzeł odbył szkolenie morskie polegające m. in. na sprawdzeniu przygotowania załogi do samodzielnego operowania poza macierzystym portem w położeniu nawodnym i podwodnym.

Osłona szlaków komunikacyjnych to jedno z najważniejszych zadań realizowanych przez floty każdego państwa morskiego. Chodzi o to, aby w sytuacjach kryzysowych bądź w trakcie działań wojennych, zapewnić własnemu państwu dostęp do źródeł zaopatrywania – surowców, towarów, czy wsparcia bojowego i logistycznego, dostarczanego drogą morską. W takich operacjach kluczowe znaczenie odgrywają siły podwodne. Są one niezwykle skuteczne w osłonie własnego transportu morskiego, a jednocześnie mogą być wykorzystywane do oddziaływania na linie komunikacyjne przeciwnika.

Ćwiczenia tego typu pozwalają załodze ORP Orzeł doskonalić umiejętności w testowaniu różnych wariantów obrony morskich szlaków komunikacyjnych, monitoringu żeglugi, poszukiwaniu, wykrywaniu i śledzeniu jednostek nieprzyjaciela. Umożliwiają marynarzom przećwiczenie procedur: nawiązywania i prowadzenia łączności podwodnej oraz obrony przeciwawaryjnej okrętu.

Foto. kmdr ppor. Radosław Pioch / 3.FO

ORP Orzeł jest jednym z trzech okrętów podwodnych Marynarki Wojennej i jedynym okrętem klasy Kilo. Wszedł do służby w 1986 roku. Może się zanurzyć na głębokość do 300 m, posiada nieograniczoną dzielność morską (możliwość operowania w każdych warunkach pogodowych) oraz zasięg przekraczający 6 tysięcy mil morskich. Dysponuje sześcioma wyrzutniami torpedowymi. Posiada także możliwość stawiania min morskich.

Okręty podwodne to jedne z najefektywniejszych środków bojowych wykorzystywanych na współczesnym teatrze działań morskich. Główne zadania okrętów podwodnych to przede wszystkim zwalczanie okrętów nawodnych i transportowców przeciwnika, zwalczanie okrętów podwodnych, prowadzenie rozpoznania i transport grup specjalnych. Okręty podwodne osłaniają przejścia ważnych pod względem operacyjnym bojowych zespołów okrętowych oraz linie komunikacyjne państwa. Działanie okrętu podwodnego charakteryzuje skrytość i mobilność, dlatego może być on wykorzystany do działań antyterrorystycznych poprzez skryty przerzut jednostek specjalnych w rejon działań.

Okręt podwodny jest bardzo trudny do wykrycia nawet przy wykorzystaniu współczesnej techniki obserwacji podwodnej i wykorzystaniu środków satelitarnych. Okręty podwodne przenoszą dużą ilość uzbrojenia, bez konieczności częstego odtwarzania gotowości bojowej w bazach morskich oraz bez względu na warunki hydrometeorologiczne. Zgodnie z założeniami taktycznymi samo prawdopodobieństwo obecności okrętu podwodnego w rejonie wymaga od sił przeciwnych zaangażowania wielokrotnie większych sił do zwalczania okrętów podwodnych.

Źródło: 3 Flotylla Okrętów