Foto. kpt. mar. Anna Sech / 3.FO

Wydobycie uwięzionych wewnątrz wraku członków załogi oraz udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej było jednym z epizodów tegorocznego ćwiczenia Renegade/Sarex-20, w którym uczestniczyły siły 3. Flotylli Okrętów.

Ćwiczenie tego typu przeprowadzono w Polsce po raz pierwszy. Odbyło się ono w Porcie Wojennym w Gdyni. W akcji ratowania uwięzionych we wraku wzięły udział siły i środki Dywizjonu Okrętów Wsparcia m. in. okręt ratowniczy ORP Lech wraz z załogą oraz Brzegowa Grupa Ratownicza. Na potrzeby ćwiczenia wrak okrętu symulowały dwa kontenery zatopione w Porcie Wojennym w Gdyni. W celu dotarcia do wraku siły ratownicze zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsza, składająca się z nurków Brzegowej Grupy Ratowniczej została opuszczona do wody z użyciem systemu LARS, druga miała za zadanie dostać się  do wraku od przeciwległej strony, wycinając otwór w kadłubie.

„Tego rodzaju umiejętności warto doskonalić. Mogą się przydać nie tylko podczas akcji ratowniczych, które dotyczą jednostek cywilnych, lecz także podczas ratowania załóg zatopionych okrętów podwodnych. A to przecież jedno z głównych zadań naszego dywizjonu ”– zaznaczył kmdr Robert Szymaniuk, dowódca dOW.
Celem ćwiczenia Renegade/Sarex-20 było sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu obrony powierzanej oraz ratownictwa lotniczego i morskiego. Organizatorem przedsięwzięcia było Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

leo_7736
leo_7687
leo_7582
leo_7745
leo_7533
leo_7703
leo_7602
leo_7515
leo_7505
leo_7642
leo_7858
leo_7499
leo_7635
leo_7671
leo_7697
leo_7619
leo_7736 leo_7687 leo_7582 leo_7745 leo_7533 leo_7703 leo_7602 leo_7515 leo_7505 leo_7642 leo_7858 leo_7499 leo_7635 leo_7671 leo_7697 leo_7619
Źródło: 3 Flotylla Okrętów