Od dwóch konsorcjów i dwóch firm wpłynęły wnioski ws. budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia. Inwestycja ma prawie podwoić obecny obszar portu i umożliwić obsługę największych statków, jakie wpływają na Bałtyk – poinformował w poniedziałek Marcin Wojciechowski z Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

– Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie, wyposażenie, a następnie utrzymanie i eksploatacja w okresie umowy pirsu Portu Zewnętrznego, na którym zlokalizowany zostanie terminal kontenerowy o wstępnie zakładanej docelowej przepustowości 2,5 mln TEU rocznie. Zakres obejmuje również prace czerpalne w obszarze torów podejściowych do Portu Gdynia. Urobek pobrany z obszaru prac czerpalnych zostanie przeniesiony w miejsce planowanego pirsu Portu Zewnętrznego. Zakres projektu obejmuje również lądową infrastrukturę dostępową drogową i kolejową, przy czym za jej budowę od strony lądu do bram terminalu odpowiedzialny będzie podmiot publiczny – podał kierownik działu marketingu i komunikacji korporacyjnej ZMPG Marcin Wojciechowski.

Wojciechowski wyjaśnił PAP, że teraz ZMPG będzie prowadzić rozmowy z oferentami w formie dialogu konkurencyjnego. Władze gdyńskiego portu liczą, że negocjacje zakończą się w tym roku. Ze zwycięską firmą zostanie podpisana umowa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym na zaprojektowanie, budowę oraz eksploatację nowego terminala, która zwiąże ZMPG na ponad 30 lat. Po jej zakończeniu Port Zewnętrzny stanie się własnością Skarbu Państwa.

Budowa Portu Zewnętrznego to najważniejszy projekt w historii Portu Gdynia od czasu jego wybudowania. Przedsięwzięcie to przewidziane jest do realizacji w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym. Prace nad Portem Zewnętrznym w Gdyni rozpoczęły się w 2018 r.

Głębokowodny Port Zewnętrzny w Gdyni powstanie w oparciu o istniejące Nabrzeże Śląskie, na sztucznym lądzie wychodzącym poza obecny falochron ochronny.

Jego budowa stała się koniecznością w obliczu rosnącej konkurencji rynkowej oraz prognoz w zakresie popytu na przeładunki kontenerowe w polskich portach morskich, mówiących o wzroście do poziomu około 9,5 mln TEU w 2050 r. Port Zewnętrzny, jako pirs będący zalądowionym obszarem morskim, zwiększy powierzchnię portu o 151 ha, tj. blisko podwoi dzisiejszy teren gdyńskiego portu.

Celem budowy Portu Zewnętrznego jest umożliwienie obsługi w Porcie Gdynia kontenerowych statków oceanicznych o parametrach Baltmax, tzn. o długości do 430 metrów (w dalszej perspektywie do 490 m), szerokości do 60 metrów (w dalszej perspektywie do około 70 m) oraz zanurzeniu do 15,5 metra. Pierwsze statki do Portu Zewnętrznego w Gdyni powinny zawinąć na przełomie 2027 i 2028 r.

Źródło: PAP