Uniwersytet Gdański / Portal Stoczniowy

20 czerwca rusza rekrutacja na Uniwersytet Gdański. Uczelnia rozszerza ofertę dla studentów i w przyszłym roku akademickim uruchamia nowe kierunki.

„Ochrona zasobów przyrodniczych”, „Genetyka i biologia eksperymentalna”, „Intercultural and Business Relations in Europe”, „Cultural Communication” – to cztery nowe kierunki studiów, którzy w tym roku mogą wybrać kandydaci do rozpoczęcia nauki na Uniwersytecie Gdańskim. Na dwóch ostatnich kierunkach językiem wykładowym będzie angielski.

– Są to studia odpowiadające na potrzeby rynku pracy, innowacyjne, uwzględniające współczesne cywilizacyjne wyzwania – napisała w informacji dla mediów rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego dr Beata Czechowska-Derkacz. – Nowe kierunki powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami, a studenci będą odbywać praktyki w najlepszych, profilowanych instytucjach i przedsiębiorstwach – podała w komunikacie.

Jak poinformowała rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego dr Beata Czechowska-Derkacz, w najbliższym roku akademickim oferta uczelni obejmie 78 kierunków studiów oraz 223 specjalności. To studia dziennie i zaoczne, licencjackie i magisterskie. Do tego doliczyć należy studia doktoranckie i podyplomowe.

Źródło: ŁP