Rada Budowy Okrętów i Polskie Lobby Przemysłowe prosi Wicepremiera Rządu RP – Pana Jarosława Kaczyńskiego o wsparcie w uruchomieniu Programu “Miecznik”.

Źródło: Rada Budowy Okrętów/Sylwester Pietrzak