Umowa zawarta 29 lipca, dotyczy pełnowymiarowego holownika typu RSD-E Tug 2513 o uciągu na palu wynoszącym 70 ton.

Ports of Auckland postawiło sobie za cel osiągnięcie zerowej emisji COdo roku 2040. Poszukiwania elektrycznego holownika trwały od 2016 roku. w tym czasie jednak rynek nie oferował tego rodzaju rozwiązań. Ports of Auckland posiadał  pozytywne doświadczenia z holownikami Damen ASD Tug 2411, co wraz z faktem posiadania przez Damen’a w ofercie napędów hybrydowych sprawiło, że wybór tej firmy był wyborem niejako oczywistym.

Damen wychodząc naprzeciw tendencji rynkowej postanowił opracować taki wariant jednego ze swoich projektów. Wybór holownika typu RSD 2513, podyktowany był jego wysokimi parametrami oraz wyjątkowo pozytywnymi opiniami dwóch pierwszych użytkowników tego typu. Linia RSD (Reversed Stern Drive) została opracowana z intencją uzyskania wysokiej manewrowości, dzielności morskiej, stateczności oraz zdolności holowniczych, przy zachowaniu niewielkich rozmiarów jednostki. Damen dostarczył w 2018 roku dwa pierwsze holowniki tego typoszeregu: Bis Viridis i Innovation. Dzięki zastosowaniu obrotowych pędników rufowych, holowniki te osiągają prawie identyczną prędkość i uciąg w ruchu do przodu i na wstecz. Zastosowanie na tym projekcie napędu elektrycznego było zatem logicznym następstwem osiągniętej przez ten typ doskonałości technicznej.

Zastosowano napęd elektryczny oparty na technologiach znanych z motoryzacji. Ich wykorzystanie, oraz typowa dla Damen’a modułowość konstrukcji pozwoliła na znaczące obniżenie kosztów nowego projektu. Baterie holownika zaprojektowano w sposób umożliwiający pracę w przypadku awarii jednej z nich. Oprócz systemu głównego napędu, holownik posiada 2 rezerwowe generatory prądotwórcze o mocy po 1000 kW każdy. Są one w stanie zapewnić energię wystarczającą do osiągnięcia przez holownik uciągu „na palu” o wartości 40 ton. Wraz z holownikami zaprojektowano brzegową stację ładowania baterii okrętowych. System ładowania o mocy 1,5 MW, wykorzystując 4 przewody elektryczne, jest w stanie naładować baterie holownika w ciągu zaledwie 2 godzin.

Podpis: TW