Stocznia Damen Shipyard Den Helder, będąca swoistą „kolebką” obecnej grupy, zawarła umowę z ministerstwem obrony Holandii, na modernizację  okrętu wsparcia logistycznego HNLMS Pelikaan (A804) i dwóch okrętów hydrograficznych HNLMS Snellius (A802) i HNLMS Luymes (A803).

Podpisany 11 lipca kontrakt dotyczy remontu średniego i modernizacji (Mid-Life Upgrade) obejmującej m.in.: wymianę blach poszycia kadłubów, wymianę lub modernizację urządzeń radiolokacyjnych, nawigacyjnych oraz środków łączności. Ponadto przeglądom i naprawom poddane zostaną urządzenia i mechanizmy ogólnookrętowe, jak to ma miejsce przy tego rodzaju remontach. Dodatkowo na okrętach hydrograficznych wymienione zostanie specjalistyczne wyposażenie hydroakustyczne służące do pomiarów dna i toni wodnej. Prace remontowe rozpoczną się w bieżącym roku i mają potrwać do 2021 roku. Zaangażowana w nie będzie również stocznia Damen Shiprepair Harlingen oraz około 30 holenderskich podwykonawców Damen’a. Wybór Damen’a wydaje się logicznym następstwem faktu, że jest on budowniczym całej trójki, kadłuby powstawały w Rumunii a i wyposażanie odbyło się w Holandii.

Zawarta umowa dotyczy stosunkowo młodych jednostek gdyż HNLMS Snellius i HNLMS Luymes weszły do linii w roku 2003 i 2004 a okręt logistyczny w 2006. Co ciekawe dla HNLMS Pelikaan, remont w Holandii będzie pierwszą okazją w historii, do odwiedzenia metropolii, gdyż okręt ten operuje na stałe na wodach holenderskich Karaibów a jego portem macierzystym jest Curacao. Jest to jednostka wielozadaniowa, przeznaczona do zapewnienia pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, częstych we wspomnianym rejonie. Przy wyporności pełnej 1150 ton i długości 65 m okręt ten posiada również możliwość transportu 62 żołnierzy marines, może też służyć jako pomocniczy transportowiec desantowy, pomocniczy warsztatowiec, lub mobilne centrum dowodzenia.

Podpis: tw