Operator promowy, firma DFDS, zaproponowała, abyśmy rzucili okiem na to jak przygotowała swoje promy przed zaproszeniem wczasowiczów do podróży na upragnione wyjazdy w tym roku.

Jako że zasady zamknięcia w całej Europie zaczynają być luzowane, gwałtowny wzrost liczby wyszukiwań pomysłów i miejsc podróży wskazuje na chęć konsumentów znalezienia nowego sposobu na wakacje. Podczas gdy wakacje prawdopodobnie będą wyglądać zupełnie inaczej dla nas wszystkich z nas, firma DFDS zapewnia podróżujących, że dostosowała się do nowego, zachowującego dystans międzyludzki, środowiska podróży.

Firma wprowadziła w życie szereg zabezpieczeń na pokładzie swoich statków, aby umożliwić dystans społeczny, w tym:

  1. Miejsce –wszystkie statki mają dużą powierzchnię i w przeciwieństwie do innych środków transportu mają dużo miejsca na pokładzie i na zewnątrz. Dozwolona ilość pasażerów jest zmniejszona, aby ograniczyć liczbę osób przebywających na pokładzie w jednym czasie
  2. Świeże powietrze –ciągły dopływ świeżego powietrza jest zapewniany przez systemy pompujące powietrze na całym statku. Powietrze z recyklingu nie jest w ogóle wykorzystywane. Zewnętrzne pokłady są również otwarte na tak ważną w tym momencie bryzę morską.
  3. Sprzątanie –nieprzerywane, z wysoką częstotliwością, czyszczenie wszystkich punktów kontaktowych przez załogę środkiem dezynfekującym, który zabija Covid-19
  4. Środki dezynfekujące do rąk –nieprzerwane uzupełnianie środków dyzenfekujących ręce dla pasażerów oraz dla załogi dostępnych na całym statku
  5. Sprzęt ochronny –korzystanie przez załogę ze sprzętu ochronnego, w tym osłon twarzy i rękawic oraz instalowanie osłon z pleksiglasu w punktach kontaktowych
  6. Wchodzenie na pokład & schodzenie z pokładu – rozłożenie procedury wejścia na pokład i schodzenia na ląd w celu umożliwienia dystansu między pasażerami
  7. Miejsca publiczne –miejsca do siedzenia we wszystkich strefach publicznych rozmieszczone w taki sposób, aby umożliwić zdystansowanie się między ludźmi
  8. Bary & Restauracje – stoliki rozłożone w sposób zapewniający dystans społeczny. Wszystkie potrawy oraz napoje są podawane przez załogę. Opcja samoobsługi jest niedostępna
  9. Sklepy – sklepy będą otwarte, ale tylko ograniczona liczba pasażerów będzie mogła wejść na raz do środka
  10. Nowe oznakowanie –nowe znaki informacyjne dla pasażerów i wyraźne oznaczenia podłogi zainstalowane w celu zarządzania przepływami pasażerów na pokładzie i na terminalu

Kasper Moos, wiceprezes i szef ds. Pasażerów w DFDS powiedział: „Naszym priorytetem jest dobro naszych pasażerów i załogi. Środki ostrożności, które podejmujemy na całej naszej sieci tras, chronią dobro wszystkich osób podróżujących naszymi statkami i umożliwiają nam wspieranie podróży zdystansowanych społecznie.”

“Branża turystyczna jako całość stoi przed wieloma wyzwaniami. My mamy natomiast tę wyjątkową możliwość do oferowania dostępu do dużej ilości miejsca na pokładzie i na zewnątrz, dużej ilości świeżego powietrza oraz fantastycznych destynacji. Przystosowanie się do tego nowego świata stwarza dla wczasowiczów prawdziwą okazję do skorzystania z alternatywnych środków transportu i odkrycia swobody podróżowania promem, aby cieszyć się prostymi przyjemnościami morskiej bryzy i relaksującym początkiem wakacji.”

Podczas blokady, DFDS nadal obsługiwał swoje ogólnoeuropejskie trasy towarowe, aby utrzymać istotne powiązania handlowe i wspierać dostarczanie podstawowych towarów do sklepów i firm. Na niektórych trasach firma zwiększyła przepustowość i zaoferowała dodatkowe rejsy, aby pomóc społecznościom i branżom, które obsługuje, dostarczać potrzebnych produktów. Ponadto, pasażerowie nadal byli obsługiwani na trasach firmy na Kanale La Manche i Morzu Bałtyckim, aby wesprzeć niezbędne podróże kluczowych pracowników i umożliwić podróżnym powrót do domu do swoich rodzin.

Mamy nadzieję, że wkrótce powitamy naszych wczasowiczów po zniesieniu ograniczeń rządowych.

– Nasze połączenia na trasach Amsterdam – Newcastle i Kopenhaga – Oslo są obecnie zawieszone do 17 czerwca 2020 roku, włącznie.

– Rejsy na Kanale La Manche i Morzu Bałtyckim nadal funkcjonują, aczkolwiek wyłącznie w celu przewozu ładunków i niezbędnych podróży.

Przed wyruszeniem w podróż upewnij się, że możesz podróżować do miejsca docelowego.

Źródło: DFDS