W ostatnią sobotę Pan Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z Premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem o sprawach bezpieczeństwa, podczas której (jak mniemamy ze względu na duże przywiązanie Brytyjczyków do morza) nie zabrakło również aspektów bezpieczeństwa morskiego.  Zainspirowani tym wydarzeniem pozwoliliśmy sobie zamieścić na naszym portalu świetny tekst, który doskonale podsumowuje jak obywatele i rząd Wielkiej Brytanii postrzegają Królewską Marynarkę oraz jej rolę i znaczenie dla zwykłych obywateli. Ze względu na ogólnie panującą w Rządzie RP bardzo niską percepcję i zrozumienie czym jest Marynarka i co wnosi do życia każdego obywatela serdecznie polecamy lekturę Panu Premierowi oraz wszystkim pozostałym ministrom.

Na fundamentalne pytanie „dlaczego potrzebujemy marynarki wojennej?” eksperci od bezpieczeństwa morskiego Zjednoczonego Królestwa odpowiadają jak poniżej.

Do ochrony statków przewożących żywność i rzeczy, które kupujesz oraz paliwo, którego potrzebujesz.

Światowy handel morski możliwy jest ze względu na zagwarantowaną prawnie swobodę z jego korzystania. Wielka Brytania jest krajem wyspiarskim, a większość żywności i towarów kupowanych w sklepach dociera z zagranicy na pokładach statków morskich. To samo dotyczy oleju napędowego zasilającego samochody oraz gazu, który ogrzewa domy. Część ropy i gazu przesyłana jest rurociągiem, ale większość jest transportowana przez duże i wrażliwe zbiornikowce. Nawet niewielkie zakłócenia tego przepływu energii szybko spowodują poważne problemy dla Wielkiej Brytanii. Bez paliwa dystrybucja żywności zatrzymałaby się, wprowadzono by racjonowanie żywności i musielibyśmy polegać na skąpych lokalnych zapasach. Co najmniej 95% wielkości handlu w Wielkiej Brytanii (około 500 milionów ton) jest przemieszczane drogą morską. Od tego zależy kondycja brytyjskiej gospodarki, a jej funkcjonowanie bezpośrednio lub pośrednio zależy od swobodnego przepływu importu lub eksportu drogą morską. Transport morski stanowi znaczną część gospodarki i jest trzecim co do wielkości sektorem usług w Wielkiej Brytanii. Statki handlowe są niestety podatne na atak obcego kraju, terrorystów lub piratów. Jedynym skutecznym sposobem ochrony żeglugi handlowej są siły morskie. Podczas dwóch wojen światowych Wielka Brytania była na granicy głodu, ponieważ jej statki handlowe zostały zatopione przez okręty podwodne. Obecnie używamy mniej statków handlowych, jednakże są one znacznie większe, a w otwartym konflikcie byłyby dużymi i łatwymi celami dla dzisiejszych wyrafinowanych okrętów podwodnych. Kilka dobrze obsadzonych okrętów podwodnych lub dobrze rozmieszczonych min może siać spustoszenie w handlu światowym. 95% światowego handlu morskiego przechodzi przez zaledwie 9 wąskich „gardeł” (takich jak chociażby Cieśnina Hormuz), gdzie wojującemu narodowi lub nawet grupie terrorystycznej szczególnie łatwo jest zaatakować transport morski.

W Królewskiej Marynarce Wojennej pozostało tylko 19 eskortowych okrętów nawodnych, czyli o wiele mniej niż potrzeba do ochrony transportu handlowego, od którego jesteśmy zależni. RN nadal pozostaje ekspertem w dziedzinie zwalczania min morskich , ale niestety posiada zaledwie 15 okrętów zwalczania min.

Do działań w zakresie odstraszania nuklearnego, celem zapewnienia pokoju.

Cokolwiek myślisz o broni nuklearnej, trudno nie zgodzić się z faktem, że zagrożenie jej użycia zapobiega wojnie światowej od ponad 60 lat. Royal Navy dyskretnie przetrzymywała w swoich zasobach to narzędzie odstraszania, które ostatecznie pomogło przerwać zimną wojnę. Podczas gdy niestabilne i nieprzewidywalne kraje na całym świecie nadal pozyskują broń nuklearną, wydaje się rozsądne, aby Wielka Brytania zachowała tę zdolność. Byłoby wspaniale, gdyby świat całkowicie zrezygnował z tej broni grozy, ale niestety to utopijna fantazja.

W związku z tym Rząd rozpoczął proces zastępowania obecnej generacji okrętów podwodnych uzbrojonych w broń  jądrową. Jednakże do kontynuowania projektu potrzebne będzie stałe wsparcie publiczne i polityczne.

Do wsparcia walki z terroryzmem i handlem narkotykami.

Odpowiedź na pytanie jak powinna wyglądać reakcja na terroryzm zawsze jest skomplikowana i często budzi kontrowersje. Nie ulega jednak wątpliwości, że terroryzm stanowi coraz większe zagrożenie dla świata i w większości przypadków wymagane jest użycie siły aby terrorystów zwalczać. Wielka Brytania zajmuje drugie miejsce, zaraz po USA, na liście krajów, będących celem masowych morderstw i zamachów planowanych przez niepoczytalne bojówki islamskie. Każdego dnia, w dużej mierze poza zasięgiem wzroku i poza zasięgiem opinii publicznej, RN jest częścią kompleksowego układu sił próbującego walczyć z terroryzmem. Niezależnie od tego, czy wkładem jest personel i samoloty wysyłane do Afganistanu, czy prowadzona jest morska operacja poszukiwania podejrzanych statków, RN pomaga nadzorować morza i ograniczać terroryzm. RN regularnie patroluje region Karaibów i dokonuje konfiskat dużych ilości narkotyków uprawianych w Ameryce Południowej które miały trafić do Europy. RN przejęła też dużą ilość narkotyków  w innych obszarach mórz i oceanów. Niezwykle ważne jest bowiem przerwanie handlu narkotykami, który jest główną przyczyną nędzy na naszych ulicach i są źródłem funduszy dla terroryzmu oraz dużych organizacji przestępczych.

Niestety RN nie ma wystarczającej liczby okrętów potrzebnych do realizacji wszystkich zadań patrolowych, dlatego stałe uczestnictwo w patrolach możliwe jest jedynie na Karaibach. Patrole w tym rejonie realizowane są z wykorzystaniem jednostek zabezpieczania logistycznego i wsparcia.

Do utrzymywania międzynarodowych partnerstw i ochrony terytoriów zamorskich.

Regularne wizyty statków RN wzmacniają relacje UK z przyjaznymi i neutralnymi narodami na całym świecie oraz pomagają w budowaniu zaufania i zapewnieniu bezpieczeństwa. Wysokie zdolności i potencjał RN (i innych sił brytyjskich) jest kluczowym elementem wpływu UK na globalną politykę. Obecność okrętu wojennego może wysłać potężny komunikat odstraszający bez oddania strzału. Koncepcja „istnienia floty” jest kamieniem węgielnym obrony Wielkiej Brytanii i jej interesów. Świadomość, że ​​posiadamy flotę i jesteśmy w stanie z niej korzystać, może sprawić, że potencjalni agresorzy zastanowią się dwa razy.

Istnieje 13 brytyjskich terytoriów zamorskich, których ludność zdecydowanie chce pozostać Brytyjczykami. W ciągu ostatnich 20 lat RN została wezwana do zapewnienia bezpośredniego wsparcia 6 z nich, a także do przeprowadzenia ewakuacji zagrożonych obywateli Wielkiej Brytanii.

Do udzielania pomocy humanitarnej w czasie klęsk żywiołowych na całym świecie.

RN szkoli się nie tylko na wojnę, ale również do  misji humanitarnych. Każdego roku okręty RN biorą udział w zapewnianiu pomocy, wygody i pomocy narodom, które ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych. Na Karaibach, gdzie wyspy są regularnie niszczone przez huragany, jednostki RN często były pierwsze na miejscu, zapewniając pomoc lokalnym władzom. Po niszczycielskim huraganie w 2013 r. okręty RN pomagały również na Filipinach. W ciągu ostatnich dziesięcioleci doszło do wielu zdarzeń, w których wyszkoleni ludzie, dobrze wyposażone okręty oraz postawa pełnej gotowości RN do działania były ogromnym wsparciem dla walczących społeczności na całym świecie. Na mniejszą skalę powszechną praktyką okrętów RN odwiedzających zagraniczne porty jest wysyłanie małych zespołów, które na różne sposoby pomagają lokalnym organizacjom charytatywnym, jak chociażby naprawa sierocińca lub dekorowanie szkoły. Ponadto dostawcy okrętów regularnie zbierają znaczne kwoty pieniędzy na datki na rzecz organizacji charytatywnych. W tego rodzaju wysiłkach RN jest wielkim ambasadorem Wielkiej Brytanii i siłą napędową dobra na świecie.

Do ochrony wód Wielkiej Brytanii i zasobów ryb.

Ryby są ważną częścią naszej diety, a przemysł rybny jest ostoją wielu małych portów w Wielkiej Brytanii. Ochrona zasobów rybnych przed nadmiernymi połowami, zapobieganie grabieży przez statki zagraniczne oraz egzekwowanie dozwolonych ilości połowów oraz przepisów prawa jest w w zasadzie najstarszym zadaniem RN.  Oprócz ochrony rybołówstwa RN realizuje wsparcie straży przybrzeżnej, służb celnych i policji w walce z przestępczością, terroryzmem, przemytem narkotyków oraz jeżeli zachodzi taka potrzeba realizacją zadań zapobiegania nielegalnej imigracji. Z 10 500 milami wybrzeża i 600 portami jednym z największych zasobów naturalnych w Wielkiej Brytanii jest morze.

W skład RN wchodzą jedynie 3 statki ochrony rybołówstwa dedykowane do patrolowania wód Wielkiej Brytanii. W ostatnim czasie RN zabiegała o zapewnienie przynajmniej jednej dedykowanej fregaty lub niszczyciela w pełnej gotowości (feet ready escort) do ochrony własnych wód terytorialnych.

Do prowadzenia misji poszukiwawczych i ratowniczych.

Wielu marynarzy, alpinistów i urlopowiczów zawdzięcza swoje życie Royal Navy. Śmigłowce RN i RAF realizują zadania poszukiwania, ratownictwa i szybkiego transportu osobom zagrożonym utratą życia lub rannym (głównie) na morzu i wybrzeżu Wielkiej Brytanii. Wiele załóg i personelu  RN otrzymało odznaczenia za okazaną odwagę i ryzykowanie życia dla ratowania innych w niebezpiecznych sytuacjach. Ponadto statki i samoloty RN regularnie pomagają marynarzom znajdującym się w niebezpieczeństwie na morzu.

Celem zmniejszenia kosztów utrzymania sił poszukiwania i ratownictwa  lotniczego zadania te są realizowane od 2016 roku przez prywatne firmy, zastępując doświadczone załogi RN i RAF z prywatnymi kontrahentami.

RN wpływa także na rozwój potencjału produkcyjnego, przemysłu oraz badań i nauki.

Projektowanie, budowa, naprawy i remonty statków i sprzętu niezbędnego RN generuje miejsca pracy dla tysięcy osób w Wielkiej Brytanii i pomaga zachowywać oraz rozwijać technologie i umiejętności przemysłowe, które korzystnie wpływają na rozwój gospodarki jako całości. Produkcja jest kluczowym elementem zdrowej gospodarki a więc nie powinniśmy polegać tylko na sektorze usług. Oczywiście trudno odeprzeć zarzuty ze strony podatników, że często brytyjskie przedsiębiorstwa nie dostarczają odpowiedniej relacji jakości do ceny, ponieważ wiele projektów było niewłaściwie zarządzanych i przez to przekroczono zakładane budżety. Mimo to należy pamiętać, że kumulowanie wiedzy i doświadczenia jest niezbędne, ponieważ nikt nie wie, kiedy Wielka Brytania może stanąć w obliczu potrzeby znaczącego rozszerzenia swoich sił samodzielnie, aby sprostać przyszłym zagrożeniom.

Nie realizując w sposób uporządkowany i regularny zamówień, kolejne rządy doprowadziły do upadku znacznej części infrastruktury przemysłowej, która wspiera RN. To cenne zaplecze i umiejętności budowane przez wieki będzie niemożliwe lub bardzo kosztowne w odbudowie jeśli taka potrzeba odbudowy nastąpi.

Źródło: https://www.savetheroyalnavy.org/why-we-need-the-navy/