Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Andrzej Duda, na wniosek ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, pięciu oficerów WP na stopnie generalskie oraz jeden admiralski. Akty mianowania zostały wręczone przez Prezydenta w dniu Święta Wojska Polskiego, 15 sierpnia, w Katowicach

Wśród awansowanych oficerów jako jedyny przedstawiciel Marynarki Wojennej RP nominację na stopień kontradmirała otrzymał Dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża komandor Piotr Nieć.

Na stopień generała dywizji zostali mianowani gen. bryg. Sławomir Kowalski – dowódca Centrum Operacji Lądowych – dowódca Komponentu Lądowego oraz dowódca 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. bryg. Krzysztof Radomski.

Na pierwszy stopień generalski – generała brygady – zostali mianowani pułkownicy Artur Jakubczyk – zastępca dowódcy 18. Dywizji Zmechanizowanej i Krzysztof Walczak – dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego.

Piotr Nieć z Marynarką Wojenną jest związany od 1990 roku. Pierwszym stanowiskiem jakie objął po ukończeniu Akademii Marynarki Wojennej, był oficer w dziale broni podwodnej na okręcie podwodnym ORP Wilk. W 2001 roku objął stanowisko dowódcy pionu operacyjnego na fregacie ORP Gen. K. Pułaski.

Od 2004 roku pełnił obowiązki starszego oficera operacyjnego w Dywizjonie Okrętów Zwalczania Okrętów Podwodnych. Po dwóch latach służby w sztabie został ponownie wyznaczony na stanowisko okrętowe – zastępcy dowódcy okrętu ORP Gen. T. Kościuszko.

Od lipca 2007 roku Piotr Nieć pełnił obowiązki dowódcy okrętu ORP Gen. K. Pułaski. W 2008 roku dowodził Polskim Kontyngentem Wojskowym “Pułaski”, który operował w składzie sił Sojuszu Północnoatlantyckiego na Morzach Śródziemnym i Czarnym.

W okresie 2013 – 2014 pełnił funkcję zastępcy dowódcy – szefa sztabu stałego zespołu NATO – SNMG-1. Po powrocie do kraju objął obowiązki zastępcy dowódcy – szefa sztabu Dywizjonu Okrętów Bojowych. Po dwóch latach został skierowany do wykonywania zadań w Ministerstwie Obrony Narodowej w zespole zajmującym się zdolnościami operacyjnymi Sił Zbrojnych RP w ramach Strategicznego Przeglądu Obronnego.

W roku 2017 Nieć rozpoczął naukę na rocznych Podyplomowych Studiach Polityki Obronnej w US Naval War College w Newport. Po ukończeniu studiów został wyznaczony na stanowisko dowódcy Dywizjonu Okrętów Bojowych.

Piotr Nieć od 9 listopada 2018 roku jest dowódcą 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

W skład sił okrętowych 8. Flotylii Obrony Wybrzeża wchodzą m.in. okręty transportowo-minowe typu Lublin, trałowce typu Gardno, niszczyciel min typu Kormoran II, niszczyciele min typu Flaming, trałowce typu Mamry, trałowiec typu Gopło, a także okręt dowodzenia siłami OPM ORP Kontradmirał Xawery Czernicki.

Podpis  ER