Seaspon Shipyards z Vancouver zwodowała 5 czerwca drugi okręt badawczy rybołówstwa (Offshore Fisheries Science Vessel – OFSV) dla Canadian Coast Guard, budowany w ramach National Shipbuilding Strtegy.

Nowy okręt CCGS Capt. Jacques Cartier, jest drugą jednostką typu OFSV, budowanego w ramach NSS.  Podobnie jak pierwszy z serii, CCGS Sir John Franklin oraz trzeci CCGS John Cabot, okręty te mają zastąpić w służbie trzy adaptowane z cywilnych statków rybackich jednostki. Są to służące w CCG od lat 80. XX wieku: CCGS Alfred Needler, CCGS Teleost i CCGS W. E. Ricker. Jednocześnie OFVS są pierwszym okrętami konstruowanymi w ramach programu NSS, mającego również służyć rewitalizacji kanadyjskiego przemysłu stoczniowego. Ich przeznaczeniem jest prowadzenie badań w rejonach pełnomorskich, a ich przynależność do straży wybrzeża, wynika z podporządkowania tej formacji Ministerstwu Rybołówstwa, Oceanów i Straży Wybrzeża. W ramach prowadzenia badań OFSV będą wykonywać: połowy ryb i bezkręgowców, prowadzić badania akustyczne, badać zasobność i rozmieszczenie gatunków, badać wpływ człowieka na środowisko i organizmy morskie. Oprócz wykonywania zdań badawczych, te stosunkowo duże, wypierające 3200 ton, jednostki służyć mają również do prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych i działań z zakresu ochrony środowiska takich jak zwalczanie zanieczyszczeń. Są również dostosowane do operowania w sezonie letnio-jesiennym w jednorocznym lodzie czyli spełniają wymagania Polar Class 7.

Podpis: tw