Duńska Agencja Ochrony Środowiska (Danish EPA) wydała dwie decyzje środowiskowe związane z lokalizacją gazociągu Baltic Pipe w lądowej części Danii – jedną dla Gaz-Systemu,  drugą dla duńskiego operatora systemu przesyłowego gazu i energii Energinet.

 Decyzja dla Gaz-Systemu obejmuje wykonanie połączenia między gazociągiem podmorskim na dnie Morza Bałtyckiego a siecią przesyłu gazu, za którą odpowiedzialny jest Energinet.

Pozwolenie obejmuje również budowę mikrotunelu do linii brzegowej, w którym zostanie umieszczony gazociąg. Dzięki zastosowaniu technologii mikrotunelingu zminimalizowany zostanie wpływ na środowisko naturalne, a gazociąg nie naruszy duńskiej plaży oraz klifu.

Zgoda Danish EPA była konieczna, aby operatorzy GAZ-SYSTEM i Energinet.dk mogli rozpocząć realizację gazociągu. Przed wydaniem decyzji środowiskowych założenia projektu były konsultowane ze społeczeństwem duńskim w ramach drugiej fazy konsultacji publicznych.

„Proces pozyskiwania pozwoleń przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Kolejny kamień milowy za nami. Następny istotny etap to uzyskanie pozwolenia na budowę” – mówi prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień.

Baltic Pipe to strategiczny projekt mający na celu utworzenie nowej drogi dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki: duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich.

Realizacja tej inwestycji wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiego rynku gazu.

Gazociąg będzie mógł transportować 10 mld m3 gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m3 surowca z Polski do Danii.

Przewidywana faza prac budowlanych rozpocznie się w 2020 roku.

Dzięki  Baltic Pipe od października 2022 roku będzie można sprowadzać gaz ziemny ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Podpis   ER