Grupa Polskie Linie Oceaniczne (PLO) planuje wymianę dotychczas użytkowanych statków na bardziej nowoczesne i o większej masie ładunkowej – poinformowała w odpowiedzi na poselską interpelację Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

“W planach są również remonty statków obecnie należących do spółek wchodzących w skład Grupy PLO. Równolegle do powyżej opisanych działań, Spółka będzie w dalszym ciągu rozwijać kompetencje w zakresie dostaw okrętowych (jako działalność wspomagającą pion żeglugowy)” – dodano w odpowiedzi na interpelację.

Kancelaria Premiera informuje ponadto, że PLO nie wyklucza zakończenia eksploatacji jednego z posiadanych aktualnie statków i jego zbycia. Zaznaczono jednocześnie, że alternatywnym rozwiązaniem może być remont tej jednostki i kontynuowanie eksploatacji.

W odpowiedzi na interpelację podano, że grupa kapitałowa PLO ma dwa statki typu roro zbudowane w 1987 r. i 1988 r., o tonażu 8.044 DWT każdy, posiadające świadectwa klasyfikacyjne ważne do sierpnia 2020 r. i do sierpnia 2021 r.

PLO sprawuje ponadto zarząd handlowy i techniczny dla statku kontenerowego o pojemności ok. 3.100 TEU (TEU to odpowiednik standardowego kontenera 20-stopowego), będącego własnością armatora spoza grupy PLO, który został zbudowany w 2011 r., o tonażu 41.956 DWT i ważności świadectw do czerwca 2021 r.

W odpowiedzi na interpelację poinformowano ponadto, że spółka będzie w dalszym ciągu rozwijać kompetencje w zakresie dostaw okrętowych jako działalność wspomagającą pion żeglugowy.

Źródło: PAP