Francuska firma ponownie uzyskała kontrakt na wykonanie prac modernizacyjnych na OOP floty chilijskiej. Zakres prac ponownie dotyczy konsoli wielofunkcyjnych używanych w centrali okrętowej.

W ramach programu modernizacji okrętów podwodnych floty chilijskiej, składającej się z 2 OOP typu Scorpène i 2 typu 209/1400-L, unowocześnione maja być systemy dowodzenia i kierowana okrętem, których kluczowym elementem są konsole wielofunkcyjne. Chilijczycy od ponad 20 roku opierają modernizacje swych sił podwodnych o rozwiązania francuskie. Po zamówieniu w końcu XX wieku 2 OOP typu Scorpène, modernizacji OP typu 209 z wykorzystaniem francuskiego systemu zarządzania walką SUBTICS (i implementacją włoskich torped WASS BlackShark) łączącego się z zastosowaniem konsol i przetwornic elektrycznych produkcji ECA Group, wymianie przetwornic na Scorpène’ach w 2014 r, nastąpiła kolej na  modernizację centrali okrętowych na OOP typu Scorpène. Ponownie wykonawcą prac będzie francuska firma a ich zakres będzie zbliżony. Wymianie lub modernizacji poddane zostaną m.in. komputery systemu kierowania okrętem, układy kontrolne i konsole operatorów (wyświetlacze, manipulatory, handball’e). W ocenie firmy i floty chilijskiej ECA będzie również wykonawcą wymiany przetwornic na typie 209 w niedalekiej przyszłości. Oznacza to dalszy proces unifikacji wyposażenia OOP floty Chile .

Podpis: tw