Firma EDP Renewables podjęła ogólnoświatową inicjatywę, również w Polsce, której celem jest pomoc lokalnym społecznościom w walce z pandemią COViD-19.

EDPR Renováveis (Euronext: EDPR), światowy lider w sektorze energii odnawialnej i jeden z największych światowych producentów energii wiatrowej, działający w 14 krajach, przekaże 750 000 euro na walkę z COVID-19. Firma sfinansuje projekty na poziomie lokalnym na większości swoich rynków. Działanie podejmowane przez EDPR ma na celu złagodzenie skutków pandemii koronawirusa.

Pomoc będzie dystrybuowana w dziesięciu krajach (Belgia, Brazylia, Kolumbia, Hiszpania, USA, Francja, Grecja, Włochy, Polska i Rumunia) poprzez szereg inicjatyw, od darowizn dla banków żywności, zakup urządzeń medycznych i zestawów do szybkiego testowania po pomoce elektroniczne ułatwiające naukę zdalną on-line.
W każdym z krajów objętych pomocą przeprowadzono badanie lokalnych potrzeb, aby zapewnić najbardziej efektywne wykorzystanie przekazywanej pomocy.

„Żyjemy w niezwykłych czasach, które mają wpływ na życie nas wszystkich. Ta sytuacja wymaga działania od nas jako odpowiedzialnych i solidarnych członków społeczeństwa stojącego w obliczu bezprecedensowego kryzysu. Odpowiedzialność społeczna jest wpisana w DNA EDPR. Jesteśmy grupą dążącą do transformacji sektora energetycznego, jednocześnie przyczyniając się do poprawy funkcjonowania społeczności, w których operujemy, szczególnie w obecnych, trudnych czasach. Jesteśmy głęboko przekonani, że wspólnie będziemy w stanie sprostać temu wyzwaniu”- powiedział João Manso Neto, CEO EDPR

„W przypadku Polski, gdzie nasza firma posiada moc operacyjną 418 MW i buduje obecnie 2 nowe farmy wiatrowe, jesteśmy zobowiązani do przekazywania pomocy zgodnie z potrzebami lokalnych społeczności. Od lat ściśle współpracujemy z władzami gmin, na terenie których znajdują się są nasze farmy wiatrowe, dlatego znamy dobrze bieżące potrzeby mieszkańców i możemy pomóc tym, którzy takiej pomocy najbardziej potrzebują” – podkreśla Joaquim Barbosa, Country Manager EDPR Polska.

W Polsce EDPR zaplanowało kilka inicjatyw. Po pierwsze wesparcie dla lokalnych Banków Żywności, aby pomóc osobom zagrożonym wykluczeniem ekonomicznym oraz dotkniętym skutkami pandemii COViD-19, w tym również dzieciom, które nie mogą teraz korzystać z regularnych posiłków w szkołach, gdyż te pozostają zamknięte. Z tej pomocy skorzystają także rodziny, których członkowie stracili źródło utrzymania na skutek redukcji w lokalnych przedsiębiorstwach.

Druga inicjatywa to wsparcie uczniów i nauczycieli mierzących się z problemem nauczania on-line poprzez zapewnienie sprzętu niezbędnego do nauki,

EDPR zaangażuje się również w zakup wyposażenia ochronnego (rękawice, maski) oraz produktów do dezynfekcji i sterylizacji, które będą wykorzystywały lokalne placówki medyczne oraz pracownicy administracji publicznej na terenach, gdzie firma ma farmy wiatrowe.

750 000 euro wniesione przez EDP Renováveis na walkę z COViD-19 stanowi część sumy ponad 5 milionów euro dystrybuowanych na całym świecie przez Grupę EDP m.in. na takich rynkach jak Portugalia i Brazylia.

Źródło: EDPR