Władze Kanału Sueskiego zaproponowały zmniejszenie o jedną trzecią kosztów odszkodowania od właścicieli kontenerowca firmy Evergreen, który w marcu zablokował Kanał Sueski.

Najświeższe informacje donoszą, iż władze Kanału Sueskiego zmniejszyły żądanie wypłaty odszkodowania od właścicieli kontenerowca o jedną trzecią – do kwoty 600 mln dolarów. Na zaproponowane warunki płatności, firma Evergreen jeszcze nie odpowiedziała.

Rekompensata ma służyć władzom kanału do pokrycia strat w opłatach tranzytowych, uszkodzeniach drogi wodnej, powstałych podczas pogłębiania i uwalniania kontenerowca z mielizny, a także do pokrycie kosztów związanych z koniecznością leasingowania sprzętu oraz wypłaty wynagrodzenia za dodatkową 6-dniową pracę.

W pierwszych czterech miesiącach tego roku, Kanał Sueski wygenerował wzrost przychodu o 2,8%, co stanowi zwiększenie wpływu finansowego o 60 milionów dolarów w stosunku do roku ubiegłego.

Podpis: Aga Godlewska