W środę 24 lipca podpisano umowę z Generalnym Wykonawcą – firmą Erbud  – na wykonanie budynku Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie. Sygnatariuszami umowy byli Witold Jabłoński – dyrektor MCN i Marcin Wasylko – dyrektor Oddziału Erbud  w Szczecinie.

Przetarg na Generalnego Wykonawcę budynku Morskiego Centrum Nauki przy ulicy Wendy 6 w Szczecinie został ogłoszony  12 lutego 2019 roku.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły oferty firm:  Mirbud ze Skierniewic, Budimex z Warszawy, FHU Multi Projekt ze Szczecina oraz Erbud z Warszawy, który  zaoferował najniższą cenę. ​

Zakres prac obejmuje wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, zagospodarowanie terenu wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną, dostarczenie wyposażenia, wykonanie rozruchu mechanicznego i technologicznego.

Wartość umowy sięga 74,3 mln zł netto.

W uroczystości podpisania umowy uczestniczyli: Olgierd Geblewicz  – marszałek województwa zachodniopomorskiego, Maria Ilnicka – Mądry – przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Teresa Kalina – wiceprzewodnicząca Sejmiku, Paweł Zalewski  – przewodniczący Rady Programowej MCN, Halina Stelmach – żona patrona MCN, oraz radni Sejmikui przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego.

Marszałek Olgierd Geblewicz podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w ten ważny dla Szczecina projekt i doprowadzili do tego, że możliwe stało się podpisanie umowy.

„Trzymam kciuki, abyśmy za 20 miesięcy spotkali się na finiszu tej inwestycji. Cały Szczecin czeka na ten projekt” – powiedział marszałek.

Dyrektor MCN Witold Jabłoński przypomniał najważniejsze informacje dotyczące inwestycji. Poinformował, że pierwsze efekty prac – palowania i wylewania fundamentów będą widoczne pod koniec roku, a w listopadzie wmurowany będzie kamień węgielny. Za rok, w lipcu, ma być już gotowy budynek w stanie surowym.

Generalny wykonawca ma 20 miesięcy na zakończenie inwestycji. Spodziewany termin to pierwsza połowa 2021 roku.

Po podpisaniu umowy nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy generalnemu wykonawcy .

Morskie Centrum Nauki powołane zostało przez Radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 12 września 2017 roku.

Podpis   ER