Nowe jednostki które zostały ujęte w planie mają być zbudowane przez stocznię Baltic Workboats AS z Nasva  na Saremie.

Budowa 2 kutrów patrolowych ma być elementem planu ożywienia gospodarczego i zwalczania skutków ekonomicznych epidemii COVID-19. W ocenie estońskich władz wyspa Sarema jest jednym z najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami epidemii rejonów kraju. Budowa wspomnianych kutrów ma pozwolić na utrzymanie zatrudnienia 50 stoczniowców do końca bieżącego roku. Warto wspomnieć że ich dostawca Baltic Workboats AS, jest uznanym producentem małych jednostek pływających takich jak pilotówki, kutry patrolowe, kutry hydrograficzne, kutry nurkowe, jednostki badawcze i inne. W przeszłości była ona dostawcą okrętów dla sił zbrojnych oraz formacji porządkowych Niemiec, Polski, Estonii, Chorwacji, Szwecji, Litwy, Łotwy, Irlandii Północnej, Rumunii czy Belgii.

Okręty mają być przeznaczone do ochrony portów, większych okrętów w rejonach przybrzeżnych, dozorów, ochrony rejonów strzelań, operacji poszukiwawczo-ratowniczych, szkolenia kadetów, wsparcia policji i straży granicznej,

Nowe kutry mają mieć długość 18 m., prędkość 30 węzłów i uzbrojenie w postaci 2 wkm kalibru 12,7 mm. Ponadto mają być gotowe do montażu zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia. Nadbudówki i kadłub mają posiadać lekkie opancerzenie. Koszt okrętów ma wynieść 3,9 mln EUR.

Działanie estońskich władz może być przykładem powiazania ekonomicznych działań antykryzysowych z modernizacją sił zbrojnych. Zachowując oczywiście proporcje i będąc świadomym niemożności zastosowania prostych porównań można jednak wspomnieć że 50 Estończyków w polskich realiach odpowiada liczbie około 1400-1450 pracownków/obywateli.

Podpis: TW