Kraje OBWE, w tym Rosja, zostaną zaproszone do obserwowania części ćwiczenia Defender-Europe 20, odbywającej się w Polsce – poinformowało MON. Polska wystosuje zaproszenie do 1 kwietnia.

Defender-Europe 20, ćwiczenie organizowane przez dowództwo amerykańskich wojsk lądowych w Europie (U.S. Army Europe, USAREUR); to największa operacja przerzutu amerykańskich sił do Europy od ponad 25 lat, mająca sprawdzić strategiczną gotowość Stanów Zjednoczonych, ich sojuszników i partnerów NATO do rozlokowania wojsk i działań w razie kryzysu.

“Federacja Rosyjska podobnie jak inne państwa uczestniczące w OBWE otrzyma zaproszenie do udziału w obserwacji ćwiczenia Defender-Europe 2020, w części odbywającej się na terytorium Polski” – poinformował PAP resort obrony.

Jak zapowiedziało MON, zaproszenie dla obserwatorów zostanie wystosowane przez Polskę do 1 kwietnia – nie później niż 42 dni przed terminem zakładanej obserwacji ćwiczenia, kiedy liczba ćwiczących żołnierzy przekroczy 13 tysięcy. Zgodnie z Dokumentem wiedeńskim z 2011 r. o środkach budowy i zaufania kiedy liczebność sił uczestniczących w manewrach przekroczy 13 tys., należy zapraszać obserwatorów z innych państw OBWE.

“Program obserwacji podobnie jak epizody jej podlegające są ustalane w ramach rozmów prowadzonych pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Szczegóły zostaną ujęte w zaproszeniu dla obserwatorów” – zapowiedziało MON.

Zaznaczyło też, że “w przypadku notyfikacji nie stosuje się preferencyjnego traktowania żadnego kraju – zaproszenia są wysyłane do wszystkich i to w każdym kraju osobno zapada decyzja o wysłaniu obserwatorów”.

Również zastępca dowódcy USAREUR gen. dyw. Andrew “Andy” Rohling podkreślił, że ćwiczenie Defender zostało zaplanowane i jest przeprowadzane “w pełnej zgodności ze stosownymi porozumieniami o kontroli broni konwencjonalnej – Traktatem o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie, Dokumentem wiedeńskim i traktatem Otwarte Przestworza”.

“Odpowiednie notyfikacje wynikające z Dokumentu wiedeńskiego przekazaliśmy w listopadzie 2018 i ponownie w listopadzie 2019 do wszystkich 57 krajów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, włączając w to Federację Rosyjską” – powiedział Rohling. “By zapewnić maksimum przejrzystości, kraje gospodarze (ćwiczenia) mogą zaprosić przedstawicieli z OBWE, by mogli wziąć udział w ćwiczeniu, obserwować je i potwierdzić jego defensywny charakter” – dodał.

Podkreślił, że zaproszenie obserwatorów np. z Rosji na swoje terytorium leży w gestii każdego z państw goszczących ćwiczenie Defender-Europe 20.

W ramach ćwiczenia Defender do Europy przybywa ok. 20 tys. żołnierzy amerykańskich wojsk lądowych. Dołącza do nich 9000. żołnierzy stacjonujących w Europie. Z portów morskich i lotniczych Amerykanie przemieszczą się na poligony, by uczestniczyć w innych ćwiczeniach, m. in. Swift Response, Saber Strike, Allied Spirit, Dynamic Front i Joint Warfighting Assessment. Równolegle z Defender-Europe 20 w Polsce będzie się odbywało największe ćwiczenie Wojska Polskiego – Anakonda.

W ćwiczeniu Defender i ćwiczeniach z nim powiązanych weźmie udział łącznie 37 tys. żołnierzy z kilkunastu państw. Pierwsi amerykańscy żołnierze przybyli do Europy w połowie lutego; działania potrwają do kwietnia. W Allied Spirit Polacy będą ćwiczyć z żołnierzami stacjonującej w Polsce rotacyjnie amerykańskiej brygady, którzy wezmą też udział w ćwiczeniu Saber Strike, przemieszczając się z Polski na Litwę w rejonie przesmyku suwalskiego.

Źródło: PAP