„Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” to kolejny program wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców w ofercie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jego budżet to 100 mln euro, z których 85 mln euro stanowią środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a 15 mln euro wkład krajowy. Wsparcie otrzymają innowacyjne projekty w zakresie zielonych technologii, w obszarze wód morskich i śródlądowych oraz technologii poprawiających jakość życia. Konkursy zostaną ogłoszone 19 listopada br., a przyjmowanie wniosków rozpocznie się w styczniu 2020 r. i potrwa do 31 marca 2020 r. przedsiębiorczości i innowacje.

Celem programu, prowadzonego wspólnie z  Norwegami – Norwegia jest Państwem darczyńcą, agencji Innovation Norway, jest poprawa konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Współpraca odbywa się poprzez wsparcie w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług. Program ma też wzmocnić współpracę pomiędzy firmami z Polski i Norwegii.

Program jest realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Polska jest jednym z kilkunastu krajów, które realizują programy wparcia finansowane przez Rząd Norwegii i rządy krajów EOG.

– Powierzenie PARP prowadzenia programu grantów norweskich dla przedsiębiorców odbieramy  jako dowód zaufania i uznania dla dotychczasowych sukcesów Agencji we wspieraniu sektora MŚP. Cieszymy się, że z naszą pomocą do przedsiębiorców trafią środki z największego programu z realizowanych dotychczas w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Polsce. Program to kolejny krok na drodze do poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Przede wszystkim poprzez wsparcie w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług powiedział Adam Banaszak, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wsparcie polskim przedsiębiorstwom będzie oferowane w trzech obszarach:

  • innowacje w zakresie zielonych technologii (green industry innovation); projekty rozwojowe i inwestycyjne, które w rezultacie mają przyczyniać się do rozwoju firm i jednocześnie ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, w działalności własnej przedsiębiorcy lub też produktów, które wprowadzi na rynek,
  • innowacje w obszarze wód morskich lub śródlądowych (blue growth); projekty powinny dotyczyć tzw. błękitnego wzrostu, a sami wnioskodawcy działać w sektorze gospodarki morskiej lub wód śródlądowych. Projekty powinny dotyczyć rozwoju takich przedsiębiorstw poprzez wprowadzanie innowacyjnych procesów lub produktów dotyczących wód morskich lub śródlądowych oraz wybrzeża. Projekty mogą również dotyczyć poprawy stanu środowiska,
  • technologie poprawiające jakość życia (welfare technologies); projekty powinny dotyczyć rozwoju i wprowadzenia na rynek produktów ułatwiających funkcjonowanie w codziennym życiu osobom z wrażliwych grup społecznych, w tym osobom starszym.

Rozwiązania powinny być nowe przynajmniej dla firmy, która składa wniosek. Promotorzy mechanizmu  Norweskiego zachęcają do skorzystania z programu i zgłaszania projektów na wyższym poziomie innowacyjności, np. rozwiązania innowacyjne w skali rynku. Dotacje będą mogły pokryć do 70 proc. kosztów kwalifikowanych i wynosić nawet 2 mln euro.

Granty dla przedsiębiorczych kobiet

W programie przewidziano tzw. „Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet” – osobna pula środków, na realizację projektów w którymkolwiek z w/w trzech obszarów tematycznych. Mogą starać się o nie firmy, których właścicielkami są kobiety lub takie, w których kobieta jest co najmniej współwłaścicielką i bierze udział w procesie decyzyjnym w firmie.

– W programie, który wystartuje niebawem szczególne miejsce ma sprawa wspierania przedsiębiorczości kobiet. Chodzi o właścicielki małych firm oraz tę grupę firm, w której kobiety mają wpływ na decyzje zarządcze. Specjalnie dla nich wyodrębniono fundusz tzw. małych grantów. Każda przedsiębiorcza kobieta będzie mogła zdobyć do 200 tys. euro –  powiedział zastępca prezesa PARP

Źródło: PARP