Gaspol, działający na polskim rynku LNG, otworzył terminal przeładunkowy gazu płynnego w Sędziszowie w województwie świętokrzyskim. Terminal, mający zdolność magazynowania 4000 metrów sześciennych LPG, jest kolejną inwestycją zrealizowaną przez spółkę.

Nowy terminal Gaspolu będzie realizować szereg procesów technologicznych, w tym magazynowanie gazu, rozładunek i załadunek cystern kolejowych szerokotorowych i normalnotorowych, załadunki i rozładunki cystern drogowych, napełnianie butli i odsiarczanie gazu.

„Rozpoczęcie działań w Sędziszowie to kolejny krok naszej firmy w rozwoju infrastruktury przeładunkowej, poza dwoma naszymi terminalami: morskim w Gdańsku, do którego sprowadzamy surowce z rejonu Morza Północnego, i kolejowym w Małaszewiczach, gdzie przeładowujemy gaz z kierunków wschodnich. Terminal w Sędziszowie to dla nas ważna inwestycja, naturalny wkład w rozwój regionu i rynku LPG w Polsce”– powiedział prezes zarządu Gaspolu Sylwester Śmigiel.

W terminalu Gaspolu w Sędziszowie będzie można magazynować łącznie 4000 m3 LPG, czyli równowartość około 1600 t gazu. Obiekt powstał na działce o powierzchni 95 000 m2.

Instalacja ma możliwości przeładunkowe autocystern przy wykorzystaniu 3 stanowisk wyposażonych w wagi samochodowe. Wydajność w tym obszarze szacowana jest na 70 autocystern na dobę o łącznej pojemności 1400 t.

Wydajność operacyjna rozlewni w zakresie napełniania butli 11 kg to 1100 butli na godzinę, co daje około 2000 t gazu na miesiąc przy jednozmianowym systemie pracy. Wydajność ta jest możliwa dzięki zastosowaniu 23-stanowiskowej karuzeli napełniającej połączonej z całą linią technologiczną, transporterami, urządzeniami sprawdzającymi jakość napełnienia butli, szczelności zaworów i innymi urządzeniami wspierającymi. Ponadto rozlewnia wyposażona jest w system nalewarek i innych urządzeń obsługujących butle przemysłowe i turystyczne.

Do budowy instalacji technicznych wykorzystano 4600 m rur dla instalacji głównej oraz 1200 m rur dla instalacji odsiarczania. Dodatkowo 1100 m rur użyto do budowy instalacji sprężonego powietrza, 1000 m rur naziemnych do instalacji zraszaczowych oraz 2400 m orurowania do ułożenia podziemnych sieci wodnych. Na terenie terminalu znajduje się 40 000 m2 utwardzonych dróg i placów. Wybudowana została także infrastruktura kolejowa – szerokotorowa i normalnotorowa o łącznej długości 3,5 km.

Rozruch terminalu gazowego Gaspolu nastąpi w czerwcu. W terminalu znajdą zatrudnienie mieszkańcy Sędziszowa i okolic. Inwestycja umożliwi import gazu szerokim torem ze Wschodu lub torem europejskim z terminalu morskiego w Gdańsku.

 

 

O GASPOL SA

Gaspol to firma oferująca wydajne paliwa o niskiej emisyjności i najwyższej jakości. Zajmuje się sprzedażą i dystrybucją gazu płynnego (LPG), skroplonego gazu ziemnego (LNG), bezwonnych mieszanin gazowych m.in. do produkcji aerozoli, sprzedażą urządzeń grzewczych: kotłów gazowych, grillów gazowych, parasoli grzewczych, nagrzewnic i wielu innych.

Gaspol oferuje rozbudowane usługi bazujące na LPG – domowe i przemysłowe instalacje zbiornikowe, butle z gazem, sieci gazowe na LPG, sprzedaż hurtową FCA i autogaz.

Spółkę w 1991 roku założyli przedstawiciele Przedsiębiorstwa Gazyfikacji Bezprzewodowej wraz z holenderską firmą SHV (Steenkolen Handels-Vereeniging) z siedzibą w Utrechcie.

 

Podpis:  ER