Gaz-System i litewski operator Amber Grid zdecydowały o przeprowadzeniu niewiążącej procedury badania rynku w ramach gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa (GIPL), podał Gaz-System.

“Polski i litewski operator systemu przesyłowego: Gaz-System oraz AB Amber Grid zgodnie ustalili, że oprócz funkcji zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego, projekt GIPL wykazuje wysoki potencjał komercyjny i może przynieść wysoką wartość ekonomiczną dla uczestników rynku. Inwestycja będzie wspierać rozwój konkurencyjnego rynku energii w regionie i przyczyni się do postępującej integracji rynku gazu państw bałtyckich. Biorąc pod uwagę wartość, jaką GIPL może wnieść na rynek gazowy w regionie, obie spółki dostrzegają potrzebę zbadania możliwości zwiększenia komercyjnego wykorzystania GIPL oraz maksymalizacji jego pozytywnego oddziaływania ekonomicznego” – czytamy w komunikacie.

Niewiążące badanie rynku zostanie uruchomione przez obu operatów 4 listopada 2020 r. Zakres procedury obejmuje rozwój usług dla nowych zdolności przesyłowych, które zostaną udostępnione w wyniku realizacji projektu GIPL oraz utworzenie fizycznego punktu połączenia międzysystemowego na granicy polsko-litewskiej (punkt wejścia/wyjścia Polska-Litwa GIPL w obu kierunkach przepływu gazu).

“Zgodnie z obecnym stanem prac, uruchomienie projektu GIPL planowane jest w terminie umożliwiającym przesył w roku kalendarzowym 2022, przy zastosowaniu standardowych zasad dostępu do jego zdolności przesyłowych. Polski i litewski operator dążą jednak do zbadania potrzeb w celu zwiększenia efektywności zasad, jakie będą obowiązywały uczestników rynku w kolejnych okresach. Takie potencjalne zmiany w taryfie lub modelu alokacji zdolności przesyłowych, o ile zostaną przyjęte przez operatorów systemów przesyłowych, mogą wejść w życie już od roku kalendarzowego 2023” – czytamy dalej.

Całkowity okres, którego dotyczy badanie rynku, rozpoczyna się od roku gazowego 2022/2023 i trwa przez kolejne 15 lat gazowych. Badanie rynku ma pozwolić oszacować zapotrzebowanie na nowe zdolności w polskim i litewskim systemie przesyłowym, które zostaną udostępnione w wyniku budowy GIPL, tj. 274 000 Nm3/h (2,4 mld m3 /rok) na kierunku z Polski na Litwę oraz 217 000 Nm3/h (1,9 mld m3 /rok) z Litwy do Polski, w różnych scenariuszach cenowych.

Dzięki niniejszej procedurze Gaz-System i Amber Grid chcą także uzyskać dodatkowe informacje od uczestników rynku o kluczowych czynnikach, mających istotny wpływ na zdefiniowanie optymalnych warunków dostępu do punktu połączenia międzysystemowego GIPL w obu kierunkach przepływu, a także zapewnić wyższą wartość dla swoich klientów. Zagadnieniami szczególnie ważnymi w tym procesie są ustalenie cen (poziomu taryf) w punkcie połączenia międzysystemowego GIPL oraz możliwe metody alokacji zdolności przesyłowych.

Uczestnicy, którzy są zainteresowani udziałem w procedurze badania rynku, powinni wypełnić i przesłać kwestionariusz w angielskiej wersji językowej do 7 grudnia 2020 roku na adres e-mail każdego z operatorów systemu przesyłowego. Ponadto 25 listopada 2020 roku obie spółki zorganizują warsztaty dla uczestników badania rynku, podano także.

Źródło: